سفارت خانه های آمریکایی

مکزیک

آدرس: تهران، بلوار افریقا، خیابان گلفام، شماره 12

تلفن: 8-22057586 9821+ – 4-26213532 9821+

وب سایت رسمی سفارت مکزیک

 

ونزوئلا

آدرس: تهران، کامرانیه، خیابان بازدار، خیابان تاجیکی، شماره 17

تلفن: 22284450 9821+ – 26124599 9821+ – 26124389 9821+

 

 آرژانتین

آدرس: تهران، دروس، خیابان یارمحمدی، کوچه قو، شماره6

تلفن: 22577433 9821+ – 22577932 9821+ – 22575555 9821+

وب سایت رسمی سفارت آرژانتین

 

دفتر حفاظت منافع ایالت متحده آمریکا

آدرس: تهران، پاسداران، گلستان پنجم پلاک 39

تلفن: 22542178 9821+

 

شیلی

آدرس: تهران، خیابان شریعتی، الهی، خیابان خزر شمالی، کوچه هرمز، شماره 4

تلفن: 26643700 9821+ – 26643900 9821+

 

اکوادور

آدرس: تهران، زعفرانیه، خیابان ملکی، خیابان قائم، شماره 18

تلفن: 22054382 9821+

 

کوبا

آدرس: تهران، کاشانک، خیابان خداوردی، کوچه 17 غربی، شماره 54

تلفن: 22802844 9821+

وب سایت رسمی سفارت کوبا

 

نیکاراگوئه

آدرس: تهران، سعادت آباد، قره تپه، شماره 79

تلفن: 88685070 9821+

 

برزیل

آدرس: تهران، زعفرانیه، تقاطع خیابان بهار و یکتا، بن بست گل رز، شماره 2

تلفن: 22753010 9821+

ب سایت رسمی سفارت برزیل

 

بولیوی

آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان 25 قره تپه، شماره 79

تلفن: 88686807 9821+

 

اروگوئه

آدرس: تهران، خیابان افریقا (نلسون ماندلا)، بلوار مینا، شماره 5

تلفن: 1-88679690 9821+

 

سفارت آرژانتین

آدرس: تهران، دروس، خیابان یارمحمدی، کوچه قو، شماره6

تلفن: 22577433 9821+ – 22577932 9821+ – 22575555 9821+

وب سایت رسمی سفارت آرژانتین