سفارت خانه های اروپایی

سفارت آلمان

آدرس: تهران، خیابان فردوسی، شماره 324

تلفن: 39990000 9821+

وب سایت رسمی سفارت آلمان

 

سفارت اتریش

آدرس: تهران، خیابان مقدسی، خیابان احمدی زمانی، کوچه میر ولی، شماره 8

تلفن: 22750040 9821+ – 22750046 9821+

وب سایت رسمی سفارت اتریش

 

سفارت انگلیس

آدرس: تهران، خیابان فردوسی، شماره 198

تلفن: 64052000 9821+

وب سایت رسمی سفارت انگلیس

 

سفارت بلاروس

آدرس: تهران، خیابان نوفل لوشاتو شمالی، شماره 66-68

تلفن: 7-66726955 9821+ – 88799885 9821+

وب سایت رسمی سفارت بلاروس

 

سفارت ترکیه

آدرس: تهران، خیابان فردوسی، شماره 337

تلفن: 35951161 9821+

وب سایت رسمی سفارت ترکیه

 

سفارت سوئد

آدرس: تهران، فرمانیه، خیابان بوستان، خیابان نسترن، شماره 27

تلفن: 23712200 9821+

وب سایت رسمی سفارت سوئد

 

سفارت چک

آدرس: تهران، فرمانیه، خیابان بوستان، کوچه نسترن، شماره 36

تلفن: 26118851 9821+ – 922118852 9821+

وب سایت رسمی سفارت چک

 

سفارت بوسنی هرزه گوین

آدرس: تهران، شهرک قدس، خیابان ایران زمین، خیابان هفتم، شماره 4

تلفن: 88086929 9821+ – 88076136 9821+

 

سفارت صربستان

آدرس: تهران، ولنجک، خیابان نهم، شماره 9

تلفن: 22412569 9821+ – 22412570 9821+

 

سفارت گرجستان

آدرس: تهران، پاسداران، گلستان دوم، شماره92

تلفن: 22764129 9821+ – 22782389 9821+ – 22782386 9821+

وب سایت رسمی سفارت گرجستان

 

سفارت فرانسه

آدرس: تهران، خیابان نوفل لوشاتو، شماره 64-66

تلفن: 64094000 9821+

وب سایت رسمی سفارت فرانسه

 

سفارت اسپانیا

آدرس: تهران، دروس، بلوار شهرزاد، خیابان شادی، خیابان اسدی، شماره 10

تلفن: 22568681 9821+

وب سایت رسمی سفارت اسپانیا

 

سفارت هلند

آدرس: تهران، فرمانیه، دیباجی شمالی، ارغوان غربی، شماره 60

تلفن: 22660000 9821+

وب سایت رسمی سفارت هلند

 

سفارت نیوزلند

آدرس: تهران، اقدسیه(موحد دانش)، خیابان قاسمی، خیابان سوسن، پارک دوم، شماره1

تلفن: 26122175 9821+

وب سایت رسمی سفارت نیوزلند

 

سفارت کرواسی

آدرس: تهران، پاسداران، بهستان اول، شماره 19

تلفن: 22587039 9821+ – 22589923 9821+

 

سفارت سوییس

آدرس: تهران، الهیه، خیابان شریفی منش، خیابان یاسمن، شماره2

تلفن: 22008333 9821+ – 22008454 9821+

وب سایت رسمی سفارت سوییس

 

سفارت بلژیک

آدرس: تهران، خیابان فرشته، خیابان آقا بزرگی، بن بست شیرین، شماره 4

تلفن: 22391909 9821+

 وب سایت رسمی سفارت بلژیک

 

سفارت اسلواکی

آدرس: تهران، خیابان نیاوران، خیابان مقدسی، پلاک 72

تلفن:22740466 9821+ – 22754560 9821+ – 22733706 9821+

وب سایت رسمی سفارت اسلواکی

 

سفارت اوکراین

آدرس: تهران، خیابان شهید باهنر، کوچه قادری، پلاک 10

تلفن: 22722658 9821+

وب سایت رسمی سفارت اوکراین

 

سفارت بلغارستان

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر(شهید عباسپور)، خیابان نظامی گنجوی، شماره 40

تلفن: 88775662 9821+ – 88775037 9821+

وب سایت رسمی سفارت بلغارستان

 

سفارت دانمارک

آدرس: تهران، پل صدر، خیابان هدایت، خیابان دشتی، شماره 10

تلفن: 28155000 9821+

وب سایت رسمی سفارت دانمارک

 

سفارت پرتغال

آدرس: تهران، دروس، خیابان هدایت، کوچه روزبه، شماره 13

تلفن: 88086929 9821+ – 88076136 9821+

وب سایت رسمی سفارت پرتغال

 

سفارت رومانی

آدرس: تهران، فخرآباد، خیابان شهید مشکی، شماره 22

تلفن: 77647570 9821+ – 77534658 9821+

وب سایت رسمی سفارت رومانی

 

سفارت فنلاند

آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان میرزاپور، کوچه حدادیان، شماره 2

تلفن: 23512250 9821+

وب سایت رسمی سفارت فنلاند

 

سفارت لهستان

آدرس: تهران، بلوار افریقا، خیابان پیروز، شماره 2

تلفن: 4-88787262 9821+

وب سایت رسمی سفارت لهستان

 

سفارت نروژ

آدرس: تهران، فرمانیه(دکتر لواسانی)، نبش خیابان پورظهیر، شماره 54

تلفن: 22291333 9821+ – 22802143 9821+

وب سایت رسمی سفارت نروژ

 

سفارت واتیکان

آدرس: تهران، خیابان نوفل لوشاتو، نبس خیابان رازی، شماره84

تلفن: 66403574 9821+

 

سفارت یونان

آدرس: تهران، خیابان افریقا، بلوار اسفندیار، شماره 43

تلفن: 22050533 9821+

وب سایت رسمی سفارت یونان

 

سفارت ایتالیا

آدرس: تهران، خیابان نوفل لوشاتو شمالی، شماره 66-68

تلفن: 7-66726955 9821+ – 88799885 9821+

وب سایت رسمی سفارت ایتالیا

 

سفارت مجارستان

آدرس: تهران، دروس، میدان هدایت، خیابان شادلو، شماره 10

تلفن: 22550452 9821+

وب سایت رسمی سفارت مجارستان