قوانین و مقررات

دارالترجمه الف نخستین و نتها دارنده اپلیکیشن آنلاین ثبت و پیگیری سفارشات ترجمه رسمی کشور می باشد.

  • شروع فرایند ترجمه منوط به تحویل اصل تمامی مدارک به همراه اسکن پاسپورت می باشد.
  • دارالترجمه الف هیچ گونه مسئولیتی در قبال بروز مشکلاتی مانند مغایرت در نام و نام خانوادگی، تاریخ و محل تولد و از این دسته موارد نخواهد داشت.
  • تاریخ و ساعت تحویل ترجمه مدارک مشروط به عدم بروز هر گونه مشکل در روند اداری عادی ترجمه و همچنین عدم تاخیر غیر قابل پیشبینی از سوی دادگستری و وزارتخانه، معتبر می باشد.
  • داراترجمه الف مسئولیت بروز هر گونه خطا و اشتباه به وجود آماده در ترجمه را بر عهده گرفته و خود را مسئول رفع و اصلاح مشکل به وجود آمده می‌داند.
  • دارالترجمه الف هیچ گونه مسئولیتی در زمینه تایید ترجمه در صلاحیت اداره فنی قوه قضاییه و وزارت خارجه ندارد و راهنمایی های دارالترجمه صرفا جنبه ارشادی داشته و مسئولیتی متوجه دارالترجمه نخواهد بود.
  • هزینه تایید وزارت امور خارجه توسط این وزارتخانه و در زمان تایید مدارک تعیین خواهد شد. بنابراین تسویه نهایی در زمان تحویل مدارک انجام خواهد شد.