تعرفه هزینه ترجمه اسناد و مدارکاداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی و کانون مترجمان رسمی هر ساله تعرفه هزینه ترجمه رسمی را به کلیه دارالترجمه های رسمی کشور ابلاغ می کند و این هزینه ها برای تمامی دارالترجمه ها یکسان و برابر است. همانطور که اشاره شد ترجمه مدارک تحصیلی اعم از ریز نمرات و دانشنامه‌ها جزو ترجمه رسمی محسوب می شوند و شامل هزینه های ابلاغ شده می باشند.

هزینه ترجمه مدارک تحصیلی با توجه به مقاطع مختلف متفاوت است. به طور مثال هزینه ترجمه مدارک دانشگاهی بیشتر از هزینه مدارک دوره متوسطه است. همچنین هزینه ترجمه مدارک تحصیلی به زبان انگلیسی متفاوت با ترجمه همان مدرک به زبان دیگری غیر از انگلیسی است. به طور مثال هزینه ریز نمرات دانشگاهی به زبان انگلیسی مبلغ هجده هزار تومان و به زبان دیگری غیر از انگلیسی بیست و دو هزار تومان می باشد.


مدرک مرجع تایید کننده واحدقیمت واحد هزینه به ازای هر نسخه اضافی
هزینه ترجمه مدارک دانشگاهی تحصیلی -سال 300،000 ریال750،000 ریال
ریزنمرات دبستان و راهنماییمهر و امضا اداره کل آموزش و پرورش سال 150،000 ریال115،000 ریال
ریزنمرات دبیرستانمهر و امضا اداره کل آموزش و پرورش ترم 150،000 ریال115،000 ریال
ریزنمرات پیش دانشگاهی -ترم 180،000 ریال450،000 ریال
ریزنمرات دانشگاه -ترم 180،000 ریال450،000 ریال
ریزنمرات مقطع کاردانی -ترم 180،000 ریال450،000 ریال
ریزنمرات مقطع کارشناسیمهر و امضا وزارتخانه مربوطهترم 180،000 ریال450،000 ریال
ریزنمرات مقطع کارشناسی ارشد -ترم 180،000 ریال450،000 ریال
ریزنمرات مقطع دکتری -ترم 180،000 ریال450،000 ریال
گواهی ریزنمرات دانشگاهی -ترم 300،000 ریال750،000 ریال
گواهی موقت تحصیلی -صفحه 450،000 ریال112،500 ریال
 گواهی پایان تحصیلات کاردانیمهر و امضا وزارتخانه مربوطهصفحه 450،000 ریال112،500 ریال
 گواهی پایان تحصیلات کارشناسیمهر و امضا وزارتخانه مربوطهصفحه 450،000 ریال112،500 ریال
 گواهی پایان تحصیلات کارشناسی ارشدمهر و امضا وزارتخانه مربوطهصفحه 450،000 ریال112،500 ریال
 گواهی پایان تحصیلات دکتریمهر و امضا وزارتخانه مربوطهصفحه 450،000 ریال112،500 ریال
گواهی اشتغال به تحصیلمهر و امضای سازمان صادر کنندهصفحه 300،000 ریال750،000 ریال
کارنامه توصیفی ابتداییمهر و امضای سازمان صادر کنندهصفحه 450،000 ریال112،500 ریال
توصیه نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی)مهر و امضای سازمان صادر کنندهصفحه 300،000 ریال750،000 ریال
دیپلم پایان تحصیلات متوسطهمراجعه به دفتر پیشخوان دولت جهت ثبت درخواست ترجمهصفحه 300،000 ریال750،000 ریال
دیپلم پایان تحصیلات متوسطهمراجعه به دفتر پیشخوان دولت جهت ثبت درخواست ترجمهصفحه 300،000 ریال750،000 ریال
سرفصل دروسمهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاهها یا وزارت علوم یا وزارت بهداشتصفحه 450،000 ریال112،500 ریال