نرخ دارالترجمه رسمی سال ۹۸

نرخنامه ترجمه رسمی سال 99

admin خدمات نظر بدهید

اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی و کانون مترجمان رسمی مطابق هر ساله، قیمت ترجمه رسمی مدارک سال ۹۸ را به کلیه دارالترجمه های رسمی کشور ابلاغ کرده است. این هزینه ها برای تمامی دارالترجمه ها یکسان و برابر است. همانطور که اشاره شد ترجمه مدارک تحصیلی اعم از ریز نمرات و دانشنامه‌ها جزو ترجمه رسمی محسوب می شوند …

هزینه مهر دادگستری و وزارت خارجه

admin بلاگ نظر بدهید

ترجمه رسمی مدارک باید توسط دارالترجمه رسمی و زیر نظر مراجع ذیربط صورت پذیرد، لذا ترجمه این مدارک باید به تایید و مهر دادگستری و همچنین در بسیاری از موارد وزارت خارجه برسد و سپس به مخاطب مربوطه تحویل داده شود. این فرآیند شامل هزینه ای می شود که به هزینه مهر دادگستری معروف است.