تماس با ما

آدرس دارالترجمه بر روی نقشه گوگل

مشتری گرامی قبل از مراجعه حضوری حتما با دفترداران هماهنگی های لازم را انجام دهید در غیر اینصورت از ارائه خدمات معذوریم.

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه: ۹ تا ۱۸ – پنجشنبه: ۹ تا ۱۴
دسترسی پیاده به دارالترجمه

توجه

جهت تحویل مدارک و دریافت ترجمه رسمی حتماً با دفترداران مربوطه هماهنگی های لازم را انجام دهید در غیر اینصورت از ارائه خدمات معذوریم.

اعلانات


مشتری گرامی قبل از مراجعه حضوری به دفتر حتما با دفترداران هماهنگی های لازم را انجام دهید در غیر اینصورت از ارائه خدمات معذوریم.