ترجمه اسناد و مدارک رسمی به انگلیسی

روند کلی ترجمه اسناد و مدارک به صورت تخصصی چگونه است؟

دارالترجمه رسمی الف
15 اسفند 1397
بدون دیدگاه

در عصر جدید ترجمه اسناد و مدارک به صورت تخصصی تنها به عنوان مهارت تلقی نمی شود بلکه به امری تخصصی تبدیل شده است. گاها پیش می آید که در ترجمه اسناد و مدارک ، متن ترجمه شده چنانچه باید حق مطلب را ادعا نمی کند. چنین مواقعی انسجام موجود بین واژگان از بین رفته و باعث ایجاد مشکل در مفهوم رسانی کلی متن می شود در دارالترجمه رسمی شرایطی ایجاد شده است که توسط یک شخص متخصص و با بهترین شرایط و قیمت ترجمه اسناد رسمی به انگلیسی انجام می‌گردد.

هویت افراد جامعه و شخصیت آنان توسط معیارهایی از جمله ویژگی های فردی و همچنین اسناد و مدارک شناسایی آنان تعریف و ارزیابی می گردد. احراز هویت افراد در اجتماع و فعالیت‌های اجتماعی توسط مدارک شناسایی آنان انجام می شود و آنچه که جایگاه اجتماعی اشخاص را تعریف می کند مدارک و اسناد آن‌هاست. در هنگام مراجعه به ادارات و سازمان های رسمی باید خود را معرفی کرده و در ابتدا مدرک معتبر شناسایی ارائه دهید تا بتوانید از خدمات و یا اطلاعات سازمان مربوطه استفاده نمایید. همین امر موجب می گردد که ترجمه اسناد و مدارک نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار گردد.

 

تعریف اسناد و مدارک

“اسناد” به عنوان اساسی ترین مدارک شخصی یا تجاری که نشانگر اموال و دارایی های اشخاص است تعریف میگردد. فی الواقع “اسناد” مدارکی هستند که هویت مالی شخص یا اشخاص را مشخص نموده و در زمان صورت گرفتن امور حقوقی و قانونی از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

زمانی که شخصی قصد همکاری با ارگان یا سازمانی در خارج از کشور را داشته باشد، در ابتدا باید خود را به سازمان ذیربط معرفی نموده و آنان را از شغل زندگی و شغل و همچنین روند آن آگاه نموده که این مهم با ارسال ترجمه اسناد و مدارک شناسایی و هویتی به سازمان مربوطه در خارج از کشور میسر میگردد. برای نمونه هنگامیکه فردی بخواهد در خارج از کشور ادامه تحصیل دهد به منظور احراز هویت که موضوعی حقوقی و قانونی میباشد باید ترجمه اسناد و مدارک خود را جهت شناسایی هویتی و تحصیلی ارسال نماید. به دلیل ثبت و ضبط  سوابق افراد در کشور مقصد مدارک افراد باید به زبان بین المللی و یا زبان رسمی کشور مقصد فرستاده شود که این موضوع اهمیت ترجمه اسناد و مدارک را آشکار میسازد.

ترجمه اسناد و مدارک؛ روند قانونی

از مهمترین موارد ترجمه رسمی، ترجمه اسناد و بوده با توجه به تعدد اسناد دارای انواع متفاوتی می باشد، هرچند که تمامی موارد آن از ترجمه های رسمی محسوب گشته و میبایست در دارالترجمه های رسمی و زیر نظر مراجه مربوطه صورت پذیرد.

برای انجام فعالیتهای بین المللی میان شرکتها و موسسات احراز هویت حقوقی از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و به صورت دوطرفه انجام می پذیرد. در این روند تفاوتی میان شرکت طرف اول یا طرف دوم وجود نداشته بلکه احراز هویت حقوقی بایستی به صورت دوطرفه انجام شودکه این امر برای آغاز همکاری و جلب اعتماد میان دو طرف قرارداد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در بسیاری موارد نیز لازم میباشد که مدیریت یک مجموعه اسناد و مدارک فردی خود را به عنوان مالک حقیقی مجموعه زیربط ارائه نماید که این کار در راستای معرفی جامعتر صورت میگیرد. “اسناد حقوقی” به صورت اسناد و مدارکی که به نام شرکت یا موسسه میباشد تعریف گردیده که به موسسه شخصیت داده و فی الواقع شرکت را به عنوان شخصیت حقوقی معرفی می نماید.

ترجمه اسناد و مدارک چنین شرکتهایی از مهمترین و کاربردی ترین رشته های ترجمه اسناد و مدارک محسوب میشود که جزو ترجمه های رسمی بوده و دارالترجمه ای که مسئولیت ترجمه اسناد و مدارک اینگونه موسسات را برعهده میگیرد باید دارای کادری مجرب و تایید شده از دادگستری و اداره کل اسناد و مترجمان رسمی باشد و کار ترجمه را به شکلی تخصصی و زیر نظر مراجع مربوطه انجام دهد.

 

ترجمه اسناد و مدارک و موارد مربوط به آن

– ترجمه اسناد و مدارک ملکی

-ترجمه اسناد و مدارک مربوط به ازدواج و طلاق

– ترجمه گواهی های مربوط به بیمارستان و پزشکی

-ترجمه انواع مختلف برگه معاملات قطعی

– ترجمه اسناد و مدارک تحصیلی مربوط به سطوح متفاوت تحصیلی

ترجمه گواهی نامه های نشانگر سوء پیشینه

-ترجمه گواهی اشتغال به کار در موسسات یا بنگاههای اقتصادی اعم از خصوصی یا دولتی

-ترجمه اسناد و مدارک حقوقی مرتبط با شرکتها،موسسات تجاری و خدماتی

– ترجمه انواع مختلف گواهینامه های مالی صادره از موسسات دولتی برای شرکت ها

-ترجمه اسناد و مدارک مرتبط به مالکیت یا گواهی مالکیت و همچنین وکالتنامه های محضری

-ترجمه مرتبط با انواع ترازنامه های شرکتی برای احراز هویت مالی موسسه یا شرکت

– و ..

 

ترجمه اسناد و مدارک به صورت تخصصی امری تخصصی است

با استفاده از نشانه های نگارشی و حروف ربط می توان در بیشتر رساندن مفهوم ترجمه اسناد و مدارک ،موفق تر بود. برای آنکه بتوانیم متنی با پیوستگی بهتر واژگان داشته باشیم، باید به دستورهای زبانی آگاهی کامل داشته باشیم.

به عنوان نمونه در دستور زبان انگلیسی فعل ها در اول جملات قرار میگیرند در صورتیکه در دستور زبان فارسی فعل ها در آخر جملات قرار می‌گیرند.

به این ترتیب پس از آگاهی به عناصر جملات باید هر کلمه و جمله را در جای مناسب خود به کار بریم. باید دقت داشت که ترجمه اسناد و مدارک نباید به هیچ وجه عامیانه و تحت اللفظی باشد همچنین نباید متن را با قواعد دستور زبان فارسی ولی پیرو گرامر انگلیسی ترجمه کنیم. متن ترجمه شده نباید به صورتی باشد که هنگام مطالعه نشان دهد که متنی انگلیسی به فارسی برگردان شده است.

ترجمه اسناد و مدارک و قواعد دستوری آن

ایجاد جملاتی جدید به زبان دیگر با رعایت کردن نکات دستور زبانی، زبان اصلی را تداخل زبانی می گویند. به بیانی دیگر تاثیرات مثبت و منفی قواعد دستوری زبان اولیه ی متن بر زبان ترجمه شده ،تداخل زبانی می گویند. اگر این تاثیرات مثبت واقع شود به ترجمه اسناد و مدارک سرعت می بخشد. برای نمونه کلماتی که به صورت مشترک در هر دو گروه زبانی قرار دارند. و اگر این تاثیرات منفی واقع شود پیوستگی کلمات را بر هم میریزد و از مفهوم رسانی جمله کاسته می شود.

دارالترجمه رسمی تهران به چه صورت چیدمان کلمات را تصحیح میکند؟

هنگامی که چیدمان کلمات به نحوی باشد که در دستور زبان هر دو زبان مشابه باشد، تناظر صوری ایجاد می شود. به عنوان مثال کلمه‌ی turn left که در ترجمه ی فارسی به معنی ((بپیچ به چپ)) تناظر صوری محسوب میشود. چنانچه در ترجمه اسناد و مدارک بخواهیم به همه ی تناظر صوری موجود در متن توجه کنیم تداخل زبانی به صورت منفی ایجاد می شود.

ترجمه اسناد و مدارک و مهارت مترجم

مهارت مترجمان در جایگزینی درست واژگان و ایجاد جملات که مفهوم متن را منتقل کند، نمایش داده می شود. در چنین مواقعی مترجمان از قواعد دستوری ، زبان اصلی متن فاصله می گیرند تا بتوانند به قواعد دستوری زبان مورد نظر ترجمه ، نزدیک شوند. همانطور که درمورد تناضر صوری بیان کردیم، هرآنقدر که جایگزینی کلمات بیشتر صورت بگیرد از تناظر صوری متن کاسته می شود.

ترجمه اسناد و مدارک رسمی به انگلیسی ترجمه اسناد و مدارک و تغییرات لازم آن

تغییراتی که در ترجمه اسناد و مدارک از آنها  استفاده می کنیم را می توان به دسته بندی های زیر تقسیم کرد:

  1. اقتباس کردن borrowing در بازنویسی

در این روش کلمه بدون تغییر از متن اصلی به متن ترجمه شده منتقل می شود. خصوصا کلماتی که تناظر صوری دارند. به عنوان نمونه کلماتی که هم در واژگان انگلیسی به کار می روند و هم در واژگان فارسی، ترجمه ی کلمه ، تنها تبدیل از حروف انگلیسی به فارسی است و ممکن است در آواها و صداها تغییر ایجاد شود تا به زبانی که ترجمه می شود نزدیک تر باشد . برای مثال کلمه ی stop در ترجمه اسناد و مدارک فارسی به صورت استوپ ترجمه می شود.

 

2. قرض گرفتن ترتیب کلمات claque در ترجمه متون

در این روش جایگاه کلمات در هر دو زبان به همان صورت اصلی است. برای مثال کلمه ی A book for student  در فارسی ((یک کتاب برای دانش آموزان)) ترجمه می شود.

3. عبارات و اصطلاحات عامیانه ای  Literal translation

ترجمه ی کلمه به کلمه ی جملات در زبان اصلی با رعایت جایگاه کلمات براساس قواعد دستوری زبان مورد نظر ترجمه اسناد و مدارک ، ترجمه ی تحت اللفظی نام دارد.

به مواردی که تاکنون به آن اشاره شد ، ترجمه ی مستقیم می گویند.

4. ترجمه‌ی تبدیلی Transposition

با استفاده از این مهارت ترجمه اسناد و مدارک ، نقش کلمات براساس قواعد دستوری در زبان اصلی و زبان مورد نظر ترجمه متفاوت است: برای توضیح بیشتر اگر یک واژه ای در زبان اصلی متن به عنوان نقش دستوری اسم باشد، ممکن است در قواعد دستوری زبان مورد نظر ترجمه به شکلی دیگر مثلا فعل یا صفت قرار گیرد. در تمامی زبان های موجود در جهان، استفاده از ترجمه ی تبدیلی ممکن است.

5. ترجمه‌ی تعدیلی modulation

در چنین روشی جایگذاری و نقش قواعدی کلمات جمله را از زبان اصلی به زبان مورد نظر تغییر می دهیم ، که بر منظور و مفهموم اصلی نویسنده هم تاثیر می گذارد. برای نمونه Learning Russian is a difficult job   که به یاد گرفتن زبان روسی کار دشواری است ترجمه می شود را می توان به صورت یادگرفتن زبان روسی کار ساده ای نیست تغیر داد. به این ترتیب سعی در بهتر ترجمه کردن متن با توجه به قواعد دستوری زبان مورد نظر داریم.

6. ترجمه‌ی معادل‌نویسی Equivalence

رایج ترین روشی که برای ضرب المثل ها و اصطلاح ها استفاده می شود، ترجمه ی معادل نویسی است. در این روش با کاهش یا افزایش کلمات و یا استفاده از کلمات جایگزین، سعی در کاستن و یا حذ کردن تناظر صوری داریم اما از رسابودن مفهوم می کاهد. برای نمونه جمله ی  strike while the iron is hot به صورت «تا تنور داغ است نان را بچسبان» بازنویسی می شود.

7. ترجمه‌ی فرهنگی Adaptation

گاها در زبان مورد نظر ترجمه اسناد و مدارک، جایگزین کلمه یا جمله برای کلمات و جملات متن اصلی وجود ندارد و مترجم مجبور است برای رساندن مفهوم به متن ، مطالبی اضافه کند یا از مطالب مشابه که مفهوم را می رسانند، استفاده کند. به عنوان نمونه جمله ی Acts of God را می توان با در نظر گرفتن کلمه ی Equivalence  سوانح طبیعی بازنویسی کرد اما اگر معادلی وجود نداشته باشد باید از ترجمه هایی مثل غضب الهی یا قهر طبیعت استفاده می شد. در ترجمه های اینچنینی فرهنگ و افکار مخاطب اهمیت به سزایی دارد.

روش های ترجمه‌ی تبدیلی،تعدیلی،معادل نویسی و فرهنگی، ترجمه‌ی آزاد نام دارند.

قیمت ترجمه اسناد رسمی به انگلیسی

بصورت کلی قیمت ها بر اساس معیار های متفاوتی محاسبه می شوند:

قیمت ترجمه اسناد رسمی به انگلیسی بر اساس تخصصی بودن و عمومی بودن

قیمت ترجمه اسناد رسمی به انگلیسی با توجه به نوع مدرک می تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال قیمت ترجمه ی شناسنامه بدون حق دفتری برابر با 25 هزارتومان و قیمت ترجمه سند ملکی تک برگی بدون حق دفتری برابر با 105 هزار تومان طبق تعرفه کانون رسمی مترجمین می باشد

قیمت ترجمه اسناد غیر رسمی به انگلیسی بر اساس میزان حجم محتوا

معمولا محاسبه قیمتی اسناد غیر رسمی با توجه به تعداد کلمات آن محاسبه می شود. این حال بستگی به این دارد که آیا سند مذکور متنی شامل کلمات تخصصی دارد و یا خیر و با توجه به میزان اهمیت ترجمه هر کلمه نرخ های آن متفاوت است.

و اما در آخر نیاز است که متن بازنویسی شده دوباره مورد بررسی قرار گیرد و ویرایش های مورد نظر(املایی،دستوری،نشانه ها و…) صورت گیرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *