وظایف مترجم رسمی

وظایف مترجم رسمی چیست؟

دارالترجمه رسمی الف
15 اسفند 1397
1 دیدگاه

در هر کشوری با توجه به قانون های حاکم بر آن کشور، چهارچوب هایی برای مترجمین رسمی انگلیسی تعریف می شود. در کشور ایران همچون سایر کشورها مترجمان رسمی با نظارت قوه ی قضاییه مشغول به فعالیت هستند. در کشور ایران شغل ترجمه رسمی جزو مشاغل پردرآمد محسوب می شود و دارالترجمه های رسمی در تهران با توجه به رقابت بالایی که در امر ترجمه با یکدیگر دارند نیازمند بهبود شرایط ترجمه و حرکت بسوی ترجمه های غیرحضوری(دارالترجمه آنلاین) هستند.

مترجم رسمی انگلیسی و وظایف آن

  1. بازنویسی رسمی سندها و اوراق های مورد تقاضایی که به مترجم تحویل داده می شود.
  2. بازنویسی گفته های طرفین دعوا و یا وکیل های آنها یا افراد شاهد یا کارشناس های مربوطه در مراجع قضایی و هم چنین افراد دو طرف معامله و یا وکیل های آنها یا افراد شاهد در دفاتر اسناد رسمی
  3. گواهی‌ صحت‌ ترجمه‌ رسمی‌ اسنادی‌ که‌ در ایران‌ یا یکی‌ از کشورهای‌ بیگانه‌ ترجمه‌ یا تنظیم‌ شده‌ است‌.

ماده‌ 39 ـ مترجم‌ رسمی‌ لازم است دفتر ثبت‌ و برگ‌ رسید و مهر را با توجه به شرایط زیر داشته باشد:

1 ـ مترجم رسمی انگلیسی باید شماره ردیف و مشخصه های کارهای ارجاعی که مشمول نوع و تعداد و نام صاحب سند یا فرد تقاضاکننده درصورتی که صاحب سند نباشد و تعداد نسخ اضافی و نشانی کامل او و تاریخ ارجاع و تاریخ استرداد ترجمه و میزان دستمزد را در دفتر ثبت، یادداشت و ثبت نماید. اداره فنی تهیه این دفتر و برگ شماری و منگنه و مهر مورد نیاز مترجمان اصلی را در انجام می دهد..

2 ـ نوع و تعداد و نام صاحب سند یا فرد تقاضاکننده و تاریخ استرداد و میزان دستمزد بازنویسی در برگ رسید ثبت می شود و زمان دریافت سند به فرد تقاضاکننده ی بازنویسی، تحویل داده می شود.

3 ـ نام و نام خانوادگی فرد ترجمه کننده و همچنین زبان مورد نظر مترجم رسمی در مهری که به آن تعلق دارد حک شده است و همچنین شماره پروانه مترجم رسمی انگلیسی ذکر شده است و مترجم رسمی انگلیسی با مهر خود اوراق ترجمه شده را مهر می کند. مترجم دفتر و مهر ذکر شده را از اداره فنی تهیه می کند.

translator duties 300x283 1وظایف مترجم رسمی

ماده‌ 40 ـ مترجم‌ رسمی‌ وظیفه دارد‌:

  1. سند روی برگ مخصوص که اندازه و شکل آن زیر نظر اداره فنی مشخص می شود،فاقد غلط املایی و خط خوردگی و حک واصلاح به هزینه خود ماشین بازنویسی می شود و در آخر مترجم رسمی انگلیسی با تطابق ترجمه با اصل تصدیق و با قید تاریخ ترجمه امضا می کند. اگر ترجمه سندی از یک صفحه بیشتر باشد مترجم موظف است زیر هر صفحه ذکر کند که بقیه در صفحه ی بعد بازنویسی شده است و زیر تمامی صفحات را امضا کند و تمامی صفحات را منگنه و پلمپ کند. نباید بین امضای مترجم و متن ترجمه شده فاصله ای وجود داشته باشد.

تبصره_ اوراق مخصوص ترجمه با قید شماره و ترتیب به مترجم اصلی واگذار می شود و مترجم رسمی انگلیسی باید در حفظ و نگهداری این اوراق نهایت توجه را به عمل آورد. به هیچ وجه اوراقی که نوشته نشده و سفید است نباید مهر و امضا شود و در دسترس دیگران قرار گیرد. در صورتی که اوراق ذکر شده غیر قابل استفاده و یا دارای خط خوردگی باشد باید در محل قابل اطمینانی تا سه سال نگهداری شود.

  1. گواهی‌ مطابقت‌ رونوشت‌ یا فتوکپی‌ با اصل‌ اسناد خارجی‌ باید ذیل‌ اوراق‌ مورد گواهی‌ به‌ عمل‌ آید و در صورت‌ تعدد صفحات‌ ، ذیل‌ هر صفحه‌ گواهی‌ و امضا و به‌ ترتیب‌ بند یک‌ با ذکر تعداد و منضمات‌ منگنه‌ یا پلمپ‌ شود.
  2. یکی از وظایف مترجم رسمی این است که تصویری از اصل سند را به علاوه ی یک نسخه تایید شده از ترجمه ی آن را برای بایگانی خود تهیه نماید و تا سه سال آتی نگهداری کند و در صورت درخواست اداره فنی یا سایر مراجع ذی صلاح بتواند آن را ارایه بدهد.

ماده‌ 41 ـ در صورتی که از طرف اداره فنی یا دادگستری محل، کاری به مترجم رسمی واگذار شود، مترجم نمیتواند بدون عذر موجه از انجام کار خودداری نماید و یا آن را به تاخیر بیندازد. وقت مورد نیاز برای ترجمه اسناد و مدارک از طرف اداره فنی و یا دادگستری محل تعیین می گردد.

ماده‌ 42 ـ در حالتی که مترجم به علت بیماری یا ماموریت یا هر دلیل دیگری نتواند کار ترجمه را ادامه دهد باید به فوریت مراتب را به اداره فنی در مرکز و دادگستری محل در شهرستان ها و به تقاضاکننده اعلام نماید و اگر اسناد و اوراقی برای ترجمه نزد خود دارد باید فورا مسترددارد.

ماده‌ 43 ـ در صورت نداشتن عذر موجه (در صورت امکان باید عذر خود را از پیش اعلام میکرده)به دعوت کتبی مقام صلاحیت دار از وظایف مترجم رسمی است که در محل تعیین شده حضور یابد.

ماده‌ 44 ـ مترجم وظیفه دارد ضمن رعایت امانت تمامی اظهارات و مندرجات اسناد و مدارک و اوراق را که برای ترجمه به او تحویل داده شده است را جز به جز، واژه به واژه به صورتی که از لحاظ مضمون و مفهوم کاملا با اصل برابر باشد ترجمه کند و نمی تواند موردی را حذف یا اضافه کند و باید اگر سند مخدوش باشد مراتب را در ترجمه و برگ رسیدی که به صاحب سند می دهد قد کند.

اختیارات و وظایف مترجم رسمی

تبصره‌ 1 ـ مترجم‌ رسمی‌ این امکان را دارد که ترجمه‌ متن فارسی به انگلیسی اسناد را با ذکر نام‌ خود و تاریخ‌ ترجمه‌ سند به‌ زبان‌ دیگری‌ ترجمه‌ رسمی‌ نماید.

تبصره‌ 2 ـ در خصوص اسناد رسمی شناسایی‌ مورد هایی که‌ ترجمه‌ آنها ضرورتی‌ ندارد با اداره‌ فنی‌ است‌ و رعایت‌ دستورات‌ اداره‌ ذکر شده در این‌ مورد برای ‌مترجم‌ الزامی‌ است‌.

تبصره‌ 3 ـ ترجمه‌ فاکس‌ و تلکس‌ که‌ صحت‌ متن‌ آن‌ توسط‌ دستگاه‌ مربوطه‌ تعیین‌ شده‌ باشد بلااشکال‌ است‌.

تبصره‌ 4 ـ از وظایف مترجم‌ رسمی این است که باید تصویر اصل‌ سند را به‌ متن‌ ترجمه‌ شده‌ ضمیمه‌ و پلمپ‌ نماید.

ماده‌ 45 ـ مسئولیت حفظ‌ و مراقبت‌ از اسناد‌ با فرد مترجم که‌ برای‌ ترجمه‌ به‌ او سپرده‌ می‌شود است و از وظایف مترجم رسمی است که اسناد را به‌ همان‌ شکلی که ‌تحویل‌ می گیرد‌ مسترد دارد.

 

دیدگاه‌ها

بسیار عالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *