ترجمه رسمی مدارک ۱۴۰۳

در این صفحه قیمت خدمات دارالترجمه رسمی الف در سال ۱۴۰۳ را مشاهده می کنید. تمامی قیمت‌ها مطابق با آخرین نرخ نامه رسمی کانون مترجمان ایران و قیمت خام ترجمه می باشد. در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره های ۸۸۱۷۹۸۷۹ و ۸۸۱۷۹۳۷۱ تماس بگیرید. برای ثبت سفارش و مشاهده اطلاعات بیشتر نیز می توانید بر روی دکمه سفارش هر مدرک کلیک کنید.
مهم

مدارک مهم هویتی

ترجمه رسمی شناسنامه

ترجمه رسمی شناسنامه

انگلیسی، آلمانی، ترکی
 • ۶۳۰۰۰ تومان خام ترجمه
ترجمه رسمی کارت ملی

ترجمه رسمی کارت ملی

انگلیسی، آلمانی، ترکی
 • ۵۴۰۰۰ تومان خام ترجمه
ترجمه رسمی کارت پایان خدمت

ترجمه رسمی کارت پایان خدمت

انگلیسی، آلمانی، ترکی
 • ۷۲۰۰۰ تومان خام ترجمه

مدارک مهم تحصیلی

ترجمه رسمی ریز نمرات

ترجمه رسمی ریزنمرات

انگلیسی، آلمانی، ترکی
 • ۶۶۰۰۰ تومان خام ترجمه
ترجمه رسمی دانشنامه

ترجمه رسمی دانشنامه

انگلیسی، آلمانی، ترکی
 • ۱۰۸۰۰۰ تومان خام ترجمه
ترجمه رسمی مدرک دیپلم

ترجمه رسمی دیپلم

انگلیسی، آلمانی، ترکی
 • ۷۵۰۰۰ تومان خام ترجمه

مدارک مهم کاری

ترجمه رسمی سابقه بیمه

ترجمه رسمی سابقه بیمه

انگلیسی، آلمانی، ترکی
 • ۱۰۲۰۰۰ تومان خام ترجمه
ترجمه رسمی فیش حقوقی

ترجمه رسمی فیش حقوقی

انگلیسی، آلمانی، ترکی
 • ۹۷۵۰۰ تومان خام ترجمه
ترجمه رسمی حکم کارگزینی

ترجمه رسمی حکم کارگزینی

انگلیسی، آلمانی، ترکی
 • ۱۴۴۰۰۰ تومان خام ترجمه

نرخ ترجمه رسمی تمامی مدارک ۱۴۰۳

اسناد شخصی
مدرکهزینه ترجمهدفتریدادگستریامور خارجه
شناسنامه ?63،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
کارت ملی ?54،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
گواهی تجرد ?72،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
اصل یا رونوشت سند ازدواج ?176،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
دفترچه بیمه ?75،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
ترجمه رسمی سند طلاق ?202،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
گواهی عدم سوء پیشینه ?72،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
کارت پایان خدمت ?72،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
گواهینامه رانندگی ?72،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
گواهی ولادت ?72،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
پاسپورت ?84،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
کارت بازرگانی هوشمند ?72،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
کارت واکسیناسیون ?66،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
برابر اصل مدارک صادره از ایران ?44،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
گواهی فوت ?72،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
کارت معافیت ?72،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
برگه مرخصی ?72،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
کارت نظام پزشکی ?72،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
کارت نظام مهندسی ?72،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
تقدیرنامه و لوح سپاس + کوچک ?97،500 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
کارت شناسایی ?72،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
برگ آزمایش پزشکی کوچک ?90،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
جواز دفن ?97،500 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی ?130،500 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
برگ آزمایش پزشکی بزرگ ?130،500 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
اسناد رسمی
مدرکهزینه ترجمهدفتریدادگستریامور خارجه
سند مالکیت تک برگی ?210،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان30،000 تومان
سند مالکیت دفترچه ای ?171،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان30،000 تومان
انواع قراردادها ?189،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان30،000 تومان
حکم کارگزینی ?144،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان30،000 تومان
سند وسائط نقلیه سبک ?112،500 تومان30،000 تومان60،000 تومان30،000 تومان
وکالت نامه سایز A4 ?189،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان30،000 تومان
وکالت نامه سایز A3 ?162،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان30،000 تومان
اجاره نامه ، بنچاق و صلحنامه محضری ?130،500 تومان30،000 تومان60،000 تومان30،000 تومان
اقرارنامه یا تعهدنامه ?180،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان30،000 تومان
مبایعه نامه با کد رهگیری ?157،500 تومان30،000 تومان60،000 تومان30،000 تومان
رضایتنامه و صلح نامه ?180،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان30،000 تومان
اجاره نامه با کد رهگیری ?130،500 تومان30،000 تومان60،000 تومان30،000 تومان
دادنامه و رای دادگاه ?228،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان30،000 تومان
برگه نظریه کارشناسی ملک ?180،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان30،000 تومان
حکم اعضاء هیئت علمی ?144،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان30،000 تومان
گواهی حصر وراثت ?130،500 تومان30،000 تومان60،000 تومان30،000 تومان
استشهادیه ?180،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان30،000 تومان
برگ سبز گمرکی ?
160،500 تومان30،000 تومان60،000 تومان30،000 تومان
دفترچه وکالت ?130،500 تومان30،000 تومان60،000 تومان30،000 تومان
گواهی عدم خسارت خودرو ?66،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان30،000 تومان
قراداد بیمه ?130،500 تومان30،000 تومان60،000 تومان30،000 تومان
ابلاغیه ، اخطار قضائی ?72،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان30،000 تومان
قیم نامه ?166،500 تومان30،000 تومان60،000 تومان30،000 تومان
پرونده حقوقی ?228،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان30،000 تومان
برگه جلب یا احضاریه ?102،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان30،000 تومان
ریز مکالمات تلفن ?82،500 تومان30،000 تومان60،000 تومان30،000 تومان
گزارش ورود و خروج از کشور ?66،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان30،000 تومان
سند وسائط نقلیه سنگین ?112،500 تومان30،000 تومان60،000 تومان30،000 تومان
مدارک تحصیلی و دانشگاهی
مدرکهزینه ترجمهدفتریدادگستریامور خارجه
ریزنمرات دبستان و راهنمایی ?66،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
ریزنمرات دبیرستان ?33،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
ریزنمرات پیش دانشگاهی ?33،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
ریزنمرات دانشگاهی ?66،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
گواهی ریزنمرات دانشگاهی ?66،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
 گواهی پایان تحصیلات دانشگاهی ?108،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
گواهی اشتغال به تحصیل ?66،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
کارنامه توصیفی ابتدایی ?105،500 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
توصیه نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی) ?66،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
دیپلم پایان تحصیلات متوسطه ?75،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
سرفصل دروس ?97،500 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
اسناد شرکتی
مدرکهزینه ترجمهدفتریدادگستریامور خارجه
اساسنامه فرمی هر صفحه ?97،500 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
آگهی تغییرات ?87،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
گواهی مالیاتی ?150،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
لیست بیمه تا 10 نفر ?97،500 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
روزنامه رسمی تغییرات وتصمیمات ?130،500 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
ترازنامه شرکتهاواظهارنامه مالیاتی ?150،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
روزنامه رسمی تاسیس ?72،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
شرکت نامه ?140،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع ?102،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
جواز کسب ?111،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
کارت مباشرت ?108،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
پروانه مطب ?108،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
پروانه وکالت ?108،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
پروانه مهندسی ?144،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
پروانه بهره برداری ?172،500 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
موافقت اصولی ?130،500 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
پروانه پایان ساختمان ?144،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
جواز تاسیس ?171،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
بارنامه گمرکی ?183،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
دفترچه بازرگانی ?72،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
کارت شناسایی کارگاه ?138،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
گواهی های کار، بانکی و پروانه
مدرکهزینه ترجمهدفتریدادگستریامور خارجه
گواهی های اشتغال به کار بدون شرح وظایف ?97،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
قبوض آب و برق و تلفن و مالیات ?90،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
فیش های حقوقی کوچک ?97،500 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
پروانه های کسب پزشکی و داروخانه ?102،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
سابقه بیمه ?102،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
انواع گواهی یا سپرده بانکی ?97،500 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه ?108،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
حکم بازنشستگی بزرگ ?66،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
پرینت های بانکی کوچک تا 10 سطر ?99،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
گواهی های اشتغال به کار با شرح وظایف ?97،500 تومان30،000 تومان70،000 تومان20،000 تومان
جواز اشتغال به کار ?66،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
فیش مستمری کوچک ?66،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
پروانه نشر و انتشارات ?108،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
حکم افزایش حقوق ?144،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
قرارداد استخدامی ?130،500 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
مالیات بر ارث ?162،000 تومان30،000 تومان60،000 تومان20،000 تومان
قرارداد استخدامی ?87،000 تومان30،000 تومان70،000 تومان20،000 تومان
مالیات بر ارث ?108،000 تومان30،000 تومان70،000 تومان20،000 تومان

موارد افزایش قیمت در ترجمه مدارک ۱۴۰۳

نام مدرک مورد افزایش قیمت هزینه (تومان)
شناسنامه همسر (ازدواج، طلاق یا فوت) – فرزند – توضیحات یا وفات ۹۰۰۰
ریزنمرات دانشگاهی هر ترم هر درس ۱۳۵۰
هر نوع گواهی هر سطر متن گواهی ۳۶۰۰
سند مالکیت تک برگی هر سطر توضیحات ۲۷۰۰
اصل یا رونوشت سند ازدواج هر سطر مهریه ۲۷۰۰
ریز نمره دبیرستان یا پیش دانشگاهی هر درس ۱۳۵۰
سابقه بیمه به ازای هر تغییر محل اشتغال ۴۵۰۰
سابقه بیمه با ریز دستمزد هر تغییر محل اشتغال ۴۵۰۰
گواهی اشتغال به کار سایز A5 هر سطر متن گواهی ۲۷۰۰
سند مالکیت دفترچه ای هر سطر نقل و انتقال، رهن و غیره ۱۸۰۰۰
سند مالکیت دفترچه ای هر سطر توضیحات ۴۰۰۰
فیش حقوقی هر آیتم ریالی ۹۰۰
پاسپورت هر پرفراژ ۴۵۰۰
انواع قرارداد هر سطر متن قرارداد ۴۵۰۰
روزنامه رسمی تاسیس هر سطر متن ۲۲۵۰
گواهی اشتغال به تحصیل هر سطر متن ۲۷۰۰
حکم کارگزینی هر سطر توضیحات ۲۷۰۰
روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات هر سطر متن ۲۷۰۰
سند وسائط نقلیه سبک هر سطر توضیحات ۴۵۰۰
ریزنمرات سالانه مقاطع شامل ابتدایی راهنمایی و متوسطه هر درس ۱۳۵۰
وکالت نامه سایز A4 هر سطر متن مورد وکالت ۶۷۵۰
لیست بیمه کارکنان به ازای هر نفر کارکنان ۹۰۰
اجاره نامه ومبایعنامه وبنچاق وقولنامه رسمی +برگ بزرگ هر سطر متن ۶۷۵۰
اقرار نامه یا تعهدنامه هر سطر متن ۴۵۰۰
گواهی ریز نمرات هر سطر توضیحات ۴۵۰۰
گواهی اشتغال به کار سایز A4 هر سطر متن گواهی ۴۵۰۰
سرفصل دروس دانشگاهی هر سطر توضیحات درس ۴۵۰۰
اساسنامه ثبت شرکت ها هر سطر متن اساسنامه ۴۵۰۰
اصل یا رونوشت سند طلاق هر سطر توضیحات ۲۴۰۰
تقدیر نامه و لوح سپاس یا حکم قهرمانی هر سطر متن ۴۵۰۰
گواهی تجرد هر خط در گواهی ۲۴۰۰
مبایعنامه با کدرهگیری هر سطر توضیحات موضوع ۴۵۰۰
وکالت نامه سایز A3 هر سطر متن وکالتنامه ۸۲۵۰
ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع هر سطر متن ۲۷۰۰
کارت نظام پزشکی ترجمه با فرمت ECFMG ۹۶۰۰۰
انواع گواهی یا سپرده بانکی هر سطر متن گواهی ۴۵۰۰
پروانه مطب ترجمه با فرمت ECFMG ۱۴۴۰۰۰
پرینت های بانکی هر تراکنش بانکی ۱۳۵۰
رضایتنامه و صلح نامه هر سطر متن ۴۵۰۰
اجاره نامه با کد رهگیری هر سطر توضیحات موضوع ۴۵۰۰
حکم بازنشستگی هر سطر توضیحات ۲۷۰۰
پروانه های کسب پزشکی و داروخانه ترجمه با فرمت ECFMG ۱۴۴۰۰۰
دادنامه و رای دادگاه هر سطر متن ۴۵۰۰
کارت واکسیناسیون هر نوبت تزریق ۹۰۰
حکم اعضاء هیئت علمی هر سطر توضیحات ۲۷۰۰
گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی هر سطر متن گواهی ۴۰۰۰
گواهی حصر وراثت هر سطر متن ۶۷۵۰
کارنامه توصیفی ابتدایی هر نیم سطر توضیحات ۲۲۵۰
حکم افزایش حقوق هر سطر توضیحات ۲۷۰۰
استشهادیه هر سطر متن ۴۵۰۰
دفترچه وکالت هر پرفراژ ۸۲۵۰
جواز اشتغال به کار هر سطر متن ۲۷۰۰
مالیات بر ارث هر نیم سطر ۲۲۵۰
قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالث هر سطر متن قرارداد ۶۰۰۰
ابلاغیه و اخطار قضایی هر سطر متن ۵۴۰۰
قیم نامه هر سطر متن ۲۲۵۰
پرونده حقوقی هر سطر متن ۴۵۰۰
برگه جلب یا احضاریه هر سطر متن ۴۵۰۰
ریز مکالمات تلفن هر سطر تماس تلفنی ۱۳۵۰
گزارش ورود و خروج از کشور هر تردد ۱۳۵۰
جواز دفن هر سطر متن ۳۰۰۰
سند وسائط نقلیه سنگین هر سطر توضیحات ۴۰۰۰
موافقت اصولی هر سطر متن ۵۴۰۰
فیش مستمری هر آیتم ۹۰۰
گواهی تمکن مالی هر خط در گواهی ۲۷۰۰

هزینه ترجمه اسناد و مدارک

اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی و کانون مترجمان رسمی مطابق سنت هر ساله، هزینه ترجمه رسمی مدارک را به کلیه دارالترجمه های رسمی کشور ابلاغ کرده است. هزینه ترجمه مدارک برای تمامی دارالترجمه ها یکسان و برابر است. در صورتی که قصد ترجمه رسمی اسناد و مدارک خود را جهت ارائه به سفارت ها برای اخذ ویزای توریستی، اقامت، مهاجرت و یا ادامه تحصیل دارید می‌توانید از خدمات آنلاین دارالترجمه رسمی الف بهره‌مند شوید. در ادامه شما را در جریان هزینه‌ها و مدت زمان ترجمه رسمی مدارک قرار خواهیم داد.

دانلود بروزترین نرخ‌نامه کانون مترجمین رسمی

دانلود نرخنامه کانون مترجمین در سال ۱۴۰۰

به این نکته توجه داشته باشید که تنها مدارک رسمی از زبان فارسی به زبان های خارجی نظیر انگلیسی، ترکی، آلمانی و … قابلیت ترجمه رسمی و اخذ تاییدات دادگستری و خارجه را دارند و شما نمی توانید مدارک رسمی خارجی را بدون شرایط زیر به زبان فارسی ترجمه رسمی کنید.

توجه داشته باشید که منظور از مدارک رسمی همان ۱۰۴ مدرکی است که در نرخ نامه ذکر شده و تنها این اسناد قابلیت ترجمه رسمی و اخذ تاییدات را دارند.

در برخی از مواقع ممکن است که مدارکی همچون مدارک تحصیلی در دانشگاه های خارج از کشور اخذ شده باشد ولی دانشجو به هر دلیلی نیاز به ترجمه رسمی مدارک تحصیلی خود به فارسی را داشته باشد. در این حالت می‌بایست شخص مورد نظر با در دست داشتن مدارک تحصیلی که از دانشگاه‌های خارجی اخذ کرده به کنسولگری ایران در آن شهر یا کشور مراجعه کند تا به تایید سفارت ایران برسد. سپس مدارک خود را به تایید وزارت خارجه به آدرس توپخانه، سردر باغ ملی، ساختمان شماره ۹ برساند و در آخر مدارک خود را تحویل دارالترجمه جهت ترجمه رسمی مدارک از زبان‌های خارجی به فارسی کند.

لیست مدارک مجاز برای ترجمه رسمی مدارک در جداول بالا بصورت کامل توضیح داده شده و تنها این اسناد هستند که قابلیت ترجمه رسمی را دارند. با این حال برخی از اسناد با وجود اصل بودن و داشتن مهر و امضا قابلیت ترجمه رسمی را ندارند. مثل دانشنامه موقت پایان تحصیلات که در قسمت توضیحات آن نوشته شده است که ارزش ترجمه ندارد و همینطور بعضی از اسناد بنا به بخشنامه‌های قطعی صادر شده غیر قابل ترجمه رسمی هستند. مانند کارت دانشجویی یا کارت‌های پرسنلی شرکت‌ها.

تبصره ۱: در ازای هر یک از خدمات زیر، مبالغ ذکر شده به هزینه‌های مذکور در آخرین نرخ نامه دارالترجمه رسمی سال 1403 افزوده می‌شود:

الف) جهت انجام امور دفتری از قبیل پلمپ اوراق ترجمه، کپی، اسکن، ثبت درخواست ترجمه در سامانه و تشکیل فایل مربوطه, استعلام و…  علاوه بر تعرفه ترجمه، به ازای هر سند مبلغ 250 هزار تومان در نظر گرفته می‌­شود.

ب) ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوی مهر و امضاء یا روادید مبلغ 100 هزار تومان

پ) ترجمه هر انتقال در سند ملک مبلغ 100 هزار تومان

تبصـره ۲: برای هـر مورد ثبت وقایع ازدواج و طلاق یا فوت همسر، هـر فرزند، توضیحات و یا وفات صاحب شناسنامه ۵۰۰۰ تومان به هزینه‌های مذکور در نرخ‌نامه افزوده می‌شود.

تبصـره ۳: درصورت تقاضای نسخه اضافی از همان مترجم، به ازای هر صفحه از اسناد ترجمه شده و امضای مترجم در آن صفحه مبلغ 100 هزار تومان در نظر گرفته می‌شود. لازم به ذکر است به ازای هر پلمپ اضافی، هزینه دفتری مجزا اخذ خواهد شد. نسخه اضافه تنها در روز تحویل نسخه‌های اصلی قابل ارائه می‌باشند و برای روزها آتی کار جدید محاسبه می‌شود.

تبصره ۴: هزینه تصدیق هر صفحه کپی پیوست ترجمه با مهر و امضای مترجم رسمی ۱۵۰۰ تومان است.

تبصره ۵: منظور از هر صفحه، صفحات A۴ تا ۲۰ سطر است.

مدت زمان اعتبار ترجمه رسمی مدارک

در ابتدا باید گفت که اگر بخواهیم در یک کلمه مدت زمان اعتبار مدارک ترجمه شده را بگوییم باید تا سقف ۶ ماه روی اعتبار ترجمه مدارکمان حساب کنیم، اما مواردی وجود دارد که می‌تواند از اعتبار مدرکی کم و یا اعتبار آن را دائمی و یا باطل کند. در نتیجه نمی‌توان با قطعیت گفت که تمامی ترجمه‌ها دارای ۶ ماه اعتبار هستند.
لازم به ذکر است که روی ترجمه رسمی مدارک تاریخ انقضایی برای ترجمه‌ها درج نمی‌شود. تنها در آخرین خط تاریخ روزی که ترجمه رسمی انجام شده قرار خواهد گرفت که مشابه با خط پایین است.

Official English Language Translator to the Judiciary-date 25.08.2020
Certified to be a true translation from original Persian text

بطور کلی اعتبار تمامی مدارک به ۳ عامل زیر بستگی دارد:

 1. نوع مدرک
 2. نظر سفارت، دانشگاه و یا شرکت مربوطه
 3. تغییر نقش تمبر مهر‌های دادگستری و خارجه (در صورتی که ترجمه رسمی انجام داده‌اید این مورد را نادیده بگیرید.)

مدارک بر حسب مدت زمانی که اعتبار دارند به ۳ دسته تقسیم می‌شوند:

 1. مدارک دارای مدت اعتبار بسیار کوتاه به مدت حداکثر ۱ الی ۲ ماه (گواهی عدم سوء پیشینه)
 2. مدارک دارای مدت اعتبار چندین ماهه تا سقف ۶ ماه (شناسنامه، کارت ملی، سند مالکیت، سند ازدواج، سند خودرو)
 3. مدارک دارای اعتبار بلند مدت (دیپلم، ریز نمرات، پیش دانشگاهی، دانشنامه‌ها و ریز نمرات)

نوع مدرک روی مدت اعتبار ترجمه‌های رسمی تاثیرگذار است.

برخی از مدارک رسمی تاریخ اعتبار دارند و نمونه بارز برای این مثال گواهی عدم سوءپیشینه است که بر روی آن دقیقا ذکر شده که مدت زمان اعتبار این برگه یک ماه است. به محض اخذ این گواهی باید سریعا اقدام به ترجمه رسمی آن کنید. اما در بعضی اوقات پیش می‌آید که بدلیل جابجایی در وقت سفارت‌ها و همینطور مشکلات غیر قابل پیش‌بینی که در مسیر اخذ ویزا وجود دارد از مدت زمان اعتبار این گواهی می‌گذرد و معمولا سفارت‌ها از مسافران می‌خواهند که یک گواهی و ترجمه‌ جدید از آن ارائه کنند.

شناسنامه‌ها، سند مالکیت، سند خودرو و چندین مدرک دیگر جزو آن دسته از مدارک محسوب می‌شوند که می‌توانند تغییر کنند. به عنوان مثال شناسنامه‌ها قابلیت تغییرات در قسمت‌های (ازدواج، طلاق، فرزند، توضیحات) را دارند. از این رو بهتر است که اگر ۶ ماه از تاریخ اعتبار آن‌ها گذشته، نسبت به ترجمه‌ مجدد آن‌ها اقدام کنید. در غیر اینصورت ممکن است که سفارت در این زمینه سخت‌گیری کند. همچنین اسنادی که قابلیت انتقال به غیر دارند مثل ترجمه سند مالکیت و یا سند خودرو نیز از این موضوع مستثنی نیستند.

نظر سفارت، دانشگاه و یا اداره مربوطه

نظر مرجعی که می‌خواهید ترجمه‌ خود را به آن جا تحویل دهید مهم است. ممکن است در خصوص مدت زمانی که از ترجمه‌های شما گذشته سختگیری‌هایی داشته باشند. بهتر است در این خصوص از مرجعی که قصد تحویل مدارک خود را به آن جا دارید استعلام زمانی بگیرید و یا اقدام به ترجمه‌ مجدد مدارک خود کنید تا از مشکلات احتمالی بعدی پیشگیری کنید.

تغییر نقش تمبر مهرهای دادگستری و خارجه

معمولا هر ۲ سال یک بار نقش تمبر مهرهای دادگستری و خارجه برای جلوگیری از جعل و سوء استفاده تغییر می‌کند. به همین جهت سفارت‌ها نیز به شدت روی این موضوع حساسیت به خرج می‌دهند. در صورتی که از ترجمه شما ۶ ماه گذشته باشد و نقش تمبر دادگستری و خارجه تغییر کرده باشد از شما درخواست نسخه‌های مجدد می‌کنند.

ضرورت اخذ مهرهای دادگستری و خارجه

همانطور که در توضیحات قبلی گفتیم تاییدات دادگستری و خارجه صرفا برای اعتبار بخشیدن بیشتر به ترجمه رسمی مدارک به کار می‌رود و هیچگونه الزامی برای اخذ تاییدات وجود ندارد. مگر زمانی که مرجع درخواست کننده‌ متقاضی ترجمه رسمی به همراه تاییدات دادگستری و خارجه را تقاضا کرده باشد. از این رو بهتر است که قبل از شروع پروسه ترجمه مدارک رسمی، نظر مرجع مربوطه را در این خصوص جویا شوید. از آنجایی که معمولا این دو نهاد هزینه‌ نسبتا بالایی را برای تاییدات دریافت می‌کنند، متحمل هزینه‌های بیشتری خواهید شد. همینطور مدت زمان تاییدات دادگستری و خارجه ۳ روز کاری به روند پروسه ترجمه شما اضافه خواهد کرد.

برای آگاهی از جزئیات و کسب اطلاعات بیشتر به لینک تاییدات دادگستری و خارجه که بصورت کاملا جامع برای راحتی شما تهیه شده است مراجعه کنید.

نکته مهم: برای دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه های خارجی را دارند بهتر است برای جلوگیری از هزینه‌های بیهوده تا قبل از گرفتن پذیرش دانشگاه، ترجمه رسمی با مهر مترجم کافیست و نیاز به تاییدات نیست.

دارالترجمه رسمی چیست؟

دارالترجمه رسمی سازمان و یا شرکتی است که رسالت اصلی آن ترجمه و برگردان متون (در هر نوع و استایلی) از زبان اولیه (زبان مبداء) به زبان ثانویه (زبان مورد درخواست مشتری) است. بیشترین درخواست های ترجمه رسمی مدارک به هنگام مهاجرت و دریافت ویزای تحصیلی، کاری یا توریستی رخ می‌دهد. البته ترجمه رسمی می‌بایست توسط مترجمان رسمی مورد تایید سفارت‌ها صورت گیرد. سرعت، دقت، راحتی کاربر، اطمینان خاطر مشتری، تنوع زبانی (انگلیسی، آلمانی، عربی و …)، مشاوره تخصصی و رایگان، برخورداری از مترجمین رسمی مورد تایید سفارت‌ها، تعرفه‌های مطابق نرخ‌نامه رسمی کانون مترجمان و … از جمله ویژگی‌های یک دارالترجمه رسمی معتبر از جمله دارالترجمه رسمی الف هستند.

ترجمه رسمی مدارک چیست؟

ما در دارالترجمه رسمی الف روزانه پاسخگوی این سوال کاربران و مشتریان خود هستیم که ترجمه رسمی مدارک دقیقا چیست؟

بسیاری از افرادی که برای مهاجرت، اقامت، ویزای توریستی، تحصیلی و… اقدام می‌کنند برای اولین بار با کلمه‌ ترجمه رسمی مدارک مواجه می‌شوند و دقیقا از روند و پروسه‌ی اداری این کار اطلاعاتی ندارند. اما بطور کلی می‌توان گفت که ترجمه رسمی مدارک به معنای ترجمه از زبان مبداء به زبان مقصد است. به عنوان مثال اگر به هر دلیلی بخواهید به کشور آلمان سفر کنید، باید از خدمات ترجمه رسمی آلمانی استفاده کنید.

بطور کلی ترجمه رسمی مدارک به ترجمه‌ای گفته می‌شود که توسط مترجم رسمی دادگستری انجام شده باشد و متن ترجمه بر روی سربرگ رسمی دادگستری چاپ، مهر و امضاء شده باشد. در صورت نیاز می‌توان مدارک را به تایید دادگستری و خارجه رساند. این کار صرفا جهت اعتبار دهی بیشتر به ترجمه رسمی مدارک انجام می‌شود.

روند ترجمه رسمی مدارک شاید بصورت کلی کاری ساده به نظر برسد اما کاری کاملا تخصصی و تاثیرگذار در روند ویزای مشتری است. به همین دلیل ترجمه رسمی مدارک را می‌توان یکی از مراحل بسیار مهم و تاثیر گذار در روند اخذ ویزا و یا سفر به یک کشور خارجی دانست.

نکته: ترجمه رسمی مدارک با مهر مترجم رسمی (بدون تاییدات دادگستری و خارجه) بیشترین درخواست را در بین مشتریان دارد. به این خاطر که تاییدات دادگستری و خارجه شامل هزینه‌های مازادی است که به هزینه ترجمه رسمی مدارک اضافه می‌شود و جدا از هزینه‌های اضافه به مدت زمان پروسه‌ ترجمه رسمی ۳ روز کاری اضافه می‌کند.

با این حال باید در نظر داشته باشید که ترجمه رسمی مدارک با مهر مترجم دارای اعتبار کافیست و اکثر سفارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها تنها به ترجمه رسمی مدارک بسنده می کنند. تاییدات دادگستری و خارجه صرفا برای اعتباردهی بیشتر به مدارک به کار می‌رود. به عنوان مثال افرادی که قصد سفر به کشور آمریکا دارند باید در جریان باشند که کشور آمریکا دادگستری ایران را به رسمیت نمی‌شناسد. در نتیجه نیازی به اخذ تاییدات دادگستری و خارجه نیست. یا بعنوان مثالی دیگر باید گفت که اکثر دانشگاه‌های کشور کانادا و همینطور سفارت این کشور برای بررسی پرونده متقاضی نیاز به ترجمه رسمی مدارک دارند.

روال ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه رسمی الف بسیار ساده و راحت است به طوری که طی ۳ مرحله ترجمه رسمی مدارک درب منزل تحویل مشتری خواهد شد. تنها کافیست که یک اسکن با کیفیت از مدارکی که قصد ترجمه‌ آن‌ها را دارید برای ما از طریق واتس‌اپ و یا تلگرام ارسال کنید تا همکاران ما روند صدور پیش فاکتور و مدت زمان کار را با شما هماهنگ کنند. در انتها یک اسکن از تمامی مدارک ترجمه شده برای شما ارسال شده و نسخه فیزیکی ترجمه شده مدارک نیز برایتان پیک خواهد شد.

دیدگاه‌ها

سلام و خسته نباشید
من شهرستان هستم میتونم از طریق سایت و اپلیکیشن شما به صورت آنلاین صفر تا صد کارهای ترجمه مدارک خودم را انجام بدم

با سلام
شما می تونید از طریق واتس اپ با همکاران ما در ارتباط باشید و از همین طریق نسبت به ترجمه رسمی مدارکتون اقدام کنید.

سلام وقت به خیر،در مورد ترجمه ی رسمی شناسنامه با مهر دادگستری سوال داشتم.برای کسی که متولد روستا هستش ولی توی پاسپورت فقط اسم شهرستان محل تولد آمده لازم هست در ترجمه ی شناسنامه همه ی موارد محل تولد مثل نام روستا و بخش و…نوشته بشه؟امکانش هست مطابق پاسپورت فقط نام شهرستان محل تولد نوشته بشه؟

با سلام ، ترجمه دقیقا طبق اطلاعات پاسپورت و آن چیزی که داخل سند قید شده انجام می شود.

سلام مجدد
مطابق پاسپورت یا عین شناسنامه؟
دوباره میگم توی پاسپورت فقط اسم شهر اومده ولی توی شناسنامه ،بخش و دهستان و روستا هم اومده.
حالا میشه که توی ترجمه فقط همون شهر نوشته بشه عین پاسپورت؟

ترجمه عینا از روی اصل سند انجام میشه و از صفحه اول پاسپورت برای اسپلینگ نام و نام خانوادگی و نام پدر و نام شهر محل تولد و همینطور تاریخ تولید به میلادی استفاده خواهد شد.

سلام و روز بخیر
در صورتیکه شهرستان باشیم امکان ارسال مدارک برای ترجمه وجود دارد؟

سلام و عرض ادب بله می تونید با هماهنگی با دفترداران ما نسبت به ارسال اسناد و مدارک از طریق پست اقدام نمائید

سلام.وقت بخیر
برای اداره مهاجرت استرالیا ترجمه ها باید رسمی باشه یا غیر رسمی هم کفایت میکنه؟
برای ویزای اسکیلد ورکر

با سلام
تمامی ترجمه هایی که برای سفارت استرالیا انجام می شود می بایست برای آن ها مهر ناتی گرفته شود که بسیار معتبر تر از تاییدات دادگستری و خارجه برای سفارت استرالیا می باشد ، جهت اطلاعات بیشتر در خصوص ترجمه رسمی با مهر ناتی به لینک زیر مراجعه نمائید: ترجمه با مهر ناتی چیست

سلام
ترجمه غیر رسمی چه مدت زمان طول می کشه
اگه مدارک فقط دیپلم و ریز نمرات باشه؟

با سلام
ترجمه غیر رسمی با توجه به زبان مقصد و مبدا ، تعداد کلمات , تخصصی یا غیر تخصصی بودن متن و همینطور زمانی که برای دریافت ترجمه نیاز خواهید داشت متغیر می باشد ، مدارکی مانند دیپلم و ریز نمرات مدارک رسمی هستند و در دسته بندی غیر رسمی قرار نمی گیرند.

سلام
ترجمه ی لوح های تقدیر،گواهی های فنی و حرفه ای و ریزنمرات دبیرستان تا چه مدت اعتبار دارن؟دائمی هستن؟

تمامی مدارک ترجمه شده تا شش ماه دارای اعتبار قانونی هستند اما ممکن است سفارت ها با توجه به قوانین خودشان بیشتر از این زمان را نیز پذیرش کنند.

با سلام
آیا می توان فاکتور های فروش (مانند فاکتور فروش سکه) که برای اثبات و نشان دادن منشا مبلغ واریز شده به حساب برای تمکن مالی تهیه می شود را ترجمه کرد؟

با سلام
با مهر اتحادیه صنف طلا و سکه امکان ترجمه رسمی و تاییدات دادگستری امکان پذیر است اما تایید وزارت امورخارجه امکان پذیر نیست.

سلام.وقت بخیر .
در مورد مهاجرت تحصیلی به انگلیسی میشه راهنمایی بفرمایید؟

با سلام
دفاتر ترجمه رسمی تنها می توانند در خصوص ترجمه اسناد و مدارک به شما مشاوره دهند و در خصوص مهاجرت به انگلیسی اطلاعاتی نداریم و بهتر است به یک وکیل مهاجرتی در این خصوص مراجعه کنید

سلام. من هر 10 ماه باید مدارکم رو ترجمه کنم و بدم سفارت. آیا شما تخفیفی برای من که بخش زیادی از مدارکم نیاز به ترجمه مجدد نداره لحاظ می کنید؟

با سلام
تمامی ترجمه های رسمی پس از6 ماه باطل شده و طبق قوانین دادگستری و خارجه می بایست ترجمه مجددا انجام شود با این حال دارالترجمه رسمی الف برای مشتریان قدیمی خود تخفیفاتی را در نظر گرفته که در بخش تخفیف ها می توانید شرایط آن را مطالعه کنید

سلام یعنی اگه تا ۶ ماه مجدد به آنها نیاز داشتیم میتونیم از همون قبلی ها استفاده کرد ؟
به طور مثال کسی که در ۶ ماه دوبار سفر انجام می‌دهد می‌تواند با یک بار ترجمه مدارک در هر دوبار از آنها استفاده کند؟

با سلام ، طبق قوانین دادگستری تمامی ترجمه ها بعد از 6 ماه باطل محسوب می شوند و می بایست مجدد ترجمه شوند.

با سلام، من چند وقت پیش مدارکم رو برای شما ارسال کردم و امروز به دست خانوادم در ایران رسید، همه چیز مرتب و بی نقص بود و واقعا از کارتون راضی هستیم. خیلی خیلی ممنونم از تیم خوب الف.

ترجمه گواهی سپرده‌گذاری در صندوق سرمایه گذاری در کدام دسته قرار می‌گیرد؟ ترجمه می‌کنید؟

با سلام ، یکسری از مدارک در دسته بندی اسناد رسمی قرار نمی گیرند و یا فقط امکان ترجمه رسمی آن ها وجود دارد و دادگستری و خارجه آن سند را تایید نخواهند کرد در نتیجه برای مشخص شدن این موضوع اسکن با کیفیت مدرک خودتون رو برای همکاران ما ارسال بفرمائید تا پس از بررسی اطلاعات مورد نیاز از جمله زمان و هزینه و امکان ترجمه رسمی مدرک را برای شما توضیح دهند

سلام و ارادت
بنده یکبار زندان رفتم ولی تبرئه شدم ولی در نامه از سوی انگشت نگاری زده سابقه دارد در صورتی من تبرئه شدم الان که میخام برای بورسیه تحصیلی ترجمه کنم آیا در نامه ترجمه قید میشود و به مشکل میخورم؟یا چیزی قید نمیشود

با سلام

در خصوص چه مدرکی صحبت می کنید؟ لطفا اطلاعات دقیق تری در خصوص سوالی که داشتید مطرح بفرمائید

خیر در متن استعلام فقط می‌نويسن فاقد سابقه موثر میباشد و محروم از خدمات اجتماعی نمی‌باشد و ممانعت ندارد
در کل نگران نباش هیچ اتفاقی نمی افته

با سلام برای اسکن مدارک به کجا باید مراجعه کرد وگفته شده بصورت pdf باید فرستاده شود برای کانادا و اینکه مدارک ترجمه شده بوسیله دارلترجمه pdf میشود.سپاسگزارم.

با سلام ، تمامی مدارک به درخواست مشتری قبل از پلمپ در آخر کار با فرمت مورد نظر شما اسکن شده و برای مشتری ارسال خواهد شد

سلام. در ادمیشن گاید نوشته شده که مدرک باید به این صورت باشه:
authenticated with an apostille or the certificate of degree verified by a Korean Consulate in the same country as the degree issuing institution or an Embassy/Consulate to Republic of Korea of the same country as the degree issuing institution.
این یعنی چه مهری؟ لطفا راهنمایی کنید. ممنون.

خیلی خوبه

با تشکر از توجه شما. اصلاح شد دوست عزیز

سلام
در اپلیکیشن فقط 8 ترم برای لیسانس و 4 ترم برای ارشد در نظر گرفته شده، ترم های اضافه قابل محاسبه نیستن و در هزینه به مشکل میخوریم. لطفا راه حلی ارائه بدید یا اپلیکیشن رو اصلاح کنید.
اپلیکیشن باگ زیاد داره.

با سلام ، کاملا درست می فرمائید و بزودی آپدیتی برای نرم افزار ارائه خواهد شد ، تا اطلاع ثانوی می توانید از طریق واتس اپ و تلگرام اسکن مدارک را برای ما ارسال نمائید تا همکاران ما بررسی های لازم را به عمل آوردند

سلام
منظور از تبصره 4 چیست؟

به ازای هر برگ هزار تومان مبلغ کپی محاسبه می شود

با سلام
هزینه گواهی سو پیشینه برای سفارت با مهرهای مربوطه چقدر محاسبه میشه؟

با سلام
هزینه ترجمه رسمی گواهی عدم سوء پیشینه 30 تومان با 25 تومان حق پلمپ می باشد ، برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88179879 تماس حاصل نمائید

سلام چند صفحه از عقد نامه را باید ارسال‌کرد برای ترجمه؟ ۸ صفحه اول کافیه؟

با سلام

می بایست تمامی صفحات هر مدرک رسمی که قصد ترجمه ی رسمی آن را دارید را برای دفتر ارسال نمائید و نمی توان بصورت گزینشی صفحاتی را برای ترجمه انتخاب کرد اما در ترجمه های غیر رسمی این امر امکان پذیر است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *