ترجمه رسمی مدارک در سال ۱۴۰۱

تیم تولید محتوای دارالترجمه الف خدمات

ترجمه رسمی مدارک و اسناد

اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی و کانون مترجمان رسمی مطابق سنت هر ساله، هزینه ترجمه رسمی مدارک را به کلیه دارالترجمه های رسمی کشور ابلاغ کرده است. هزینه ترجمه مدارک برای تمامی دارالترجمه ها یکسان و برابر است. در صورتی که قصد ترجمه رسمی اسناد و مدارک خود را جهت ارائه به سفارت ها برای اخذ ویزای توریستی، اقامت، مهاجرت و یا ادامه تحصیل دارید می‌توانید از خدمات غیر حضوری دارالترجمه رسمی الف بهره‌مند شوید. در ادامه شما را در جریان هزینه‌ها و مدت زمان ترجمه رسمی مدارک قرار خواهیم داد. پس با ما همراه باشید.

دانلود بروزترین نرخ‌نامه کانون مترجمین رسمی

دانلود نرخنامه کانون مترجمین در سال ۱۴۰۰

به این نکته توجه داشته باشید که تنها مدارک رسمی از زبان فارسی به زبان های خارجی نظیر انگلیسی، ترکی، آلمانی و ... قابلیت ترجمه رسمی و اخذ تاییدات دادگستری و خارجه را دارند و شما نمی توانید مدارک رسمی خارجی را بدون شرایط زیر به زبان فارسی ترجمه رسمی کنید.

توجه داشته باشید که منظور از مدارک رسمی همان ۱۰۴ مدرکی است که در نرخ نامه ذکر شده و تنها این اسناد قابلیت ترجمه رسمی و اخذ تاییدات را دارند.

در برخی از مواقع ممکن است که مدارکی همچون مدارک تحصیلی در دانشگاه های خارج از کشور اخذ شده باشد ولی دانشجو به هر دلیلی نیاز به ترجمه رسمی مدارک تحصیلی خود به فارسی را داشته باشد. در این حالت می بایست شخص مورد نظر با در دست داشتن مدارک تحصیلی که از دانشگاه های خارجی اخذ کرده به کنسولگری ایران در آن شهر یا کشور مراجعه کرده تا به تایید سفارت ایران برسد و سپس مدارک خود را به تایید وزارت خارجه به آدرس توپخانه، سردر باغ ملی، ساختمان شماره ۹ برساند و در آخر مدارک خود را تحویل دارالترجمه جهت ترجمه رسمی مدارک از زبان‌های خارجی به فارسی کند.

تعرفه ترجمه رسمی مدارک در سال ۱۴۰۱

دسته بندی اسناد رسمی / شرح سندهزینه ترجمههزینه های جاری ترجمههزینه های دفتریهزینه تایید و خدمات دادگستریهزینه خدمات وزارت امور خارجههزینه نسخه اضافه(به ازای هر صفحه ترجمه)
اسناد شخصی
شناسنامه 350،000 ریالبه ازای هر تغییرات 50،000 هزار ریال 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال40،000 ریال
کارت ملی 300،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال40،000 ریال
گواهی تجرد 400،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال40،000 ریال
اصل یا رونوشت سند ازدواج 980،000 ریالهر سطر مهریه 15،000 ریال 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال40،000 ریال
دفترچه بیمه 420،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال40،000 ریال
ترجمه رسمی سند طلاق 1،130000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال40،000 ریال
گواهی عدم سوء پیشینه 400،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال40،000 ریال
کارت پایان خدمت 400،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال40،000 ریال
گواهینامه رانندگی 400،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال40،000 ریال
گواهی ولادت 400،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال40،000 ریال
پاسپورت 470،000 ریالهر پرفراژ 25،000 ریال 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال40،000 ریال
کارت بازرگانی هوشمند 400،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال40،000 ریال
کارت واکسیناسیون 360،000 ریالهر نوبت تزریق 5000 ریال 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال40،000 ریال
برابر اصل مدارک صادره از ایران 360،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 200،000 ریال40،000 ریال
گواهی فوت 400،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال40،000 ریال
کارت معافیت 300،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال40،000 ریال
برگه مرخصی 400،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال40،000 ریال
کارت نظام پزشکی 400،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال40،000 ریال
کارت نظام مهندسی 400،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال40،000 ریال
تقدیرنامه و لوح سپاس + کوچک 540،000 ریالهر سطر متن 25،000 ریال 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال40،000 ریال
تقدیرنامه 540،000 ریال هر سطر متن 25،000 ریال 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال40،000 ریال
کارت شناسایی 300،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال40،000 ریال
برگ آزمایش پزشکی کوچک 500،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال40،000 ریال
جواز دفن 540،000 ریالهر سطر متن 17،000 ریال 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال40،000 ریال
گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی 720،000 ریالهر سطر متن گواهی 30،000 ریال 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال40،000 ریال
برگ آزمایش پزشکی بزرگ 500،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال40،000 ریال
برابر اصل مدارک صادره از خارج 600،000 ریالبدون هزینه - - -40،000 ریال

دسته بندی اسناد رسمی / شرح سندهزینه ترجمههزینه خاص ترجمه هزینه های دفتریهزینه تایید و خدمات دادگستریهزینه خدمات وزارت امور خارجههزینه نسخه اضافه
مدارک شرکتی
اساسنامه فرمی هر صفحه 540،000 ریالهر سطر متن اساسنامه 25،000 ریال 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
آگهی تغییرات 480،000 ریالهر سطر متن 15،000 ریال 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
گواهی مالیاتی 850،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
لیست بیمه تا 10 نفر 540،000 ریالبه ازای هر نفر کارکنان 5000 ریال 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
مهر برجسته روزنامه رسمی 200،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
مدارک حسابرسی 375،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
روزنامه رسمی تغییرات وتصمیمات + کوچک 480،000 ریالهر سطر متن 15،000 ریال 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
روزنامه رسمی تغییرات وتصمیمات +بزرگ 720،000 ریال هر سطر متن 1,200 ریال 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
اساسنامه غیر فرمی هر صفحه 540،000 ریالهر سطر متن اساسنامه 25،000 200،000 ریال 650،000ریال 300،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
ترازنامه شرکتهاواظهارنامه مالیاتی 850،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
لیست بیمه کارکنان 540،000 ریالبه ازای هر نفر کارکنان 5000 ریال 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
اظهارنامه وتقاضانامه ثبت شرکتها 1،400000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
روزنامه رسمی تاسیس 480،000 ریالهر سطر متن 15،000 ریال 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
شرکت نامه 1،400000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع 57,000 ریالهر سطر متن 1,500 ریال 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
جواز کسب 620،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
کارت مباشرت 600،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
پروانه مطب 600،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
پروانه وکالت 600،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
پروانه مهندسی 800،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
پروانه بهره برداری 960،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
انواع پروانه و جواز 650،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
موافقت اصولی 720،000 ریالهر سطر متن 30،000 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
پروانه پایان ساختمان 800،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان 800،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
جواز تاسیس 950،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
بارنامه گمرکی 940،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
دفترچه بازرگانی 600،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
کارت شناسایی کارگاه 600،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
دسته بندی اسناد رسمی / شرح سندهزینه ترجمههزینه خاص ترجمه هزینه های دفتریهزینه تایید و خدمات دادگستریهزینه خدمات وزارت امور خارجههزینه نسخه اضافه
اسناد قضائی
پرونده حقوقی 1،260000 ریالهر سطر متن 25،000 ریال 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
دادنامه 1،260000 ریالهر سطر متن 25،000 ریال 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
رای دادگاه 1،260000 ریالهر سطر متن 25،000 ریال 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
برگ احضاریه 570,000 ریالهر سطر متن 25،000 ریال 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
ابلاغیه و اخطار قضایی 400,000 ریالهر سطر متن 30،000 ریال 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
برگ جلب 570,000 ریالهر سطر متن25،000 ریال 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
اقرارنامه 1،000،000 ریالهر سطر متن25،000 ریال 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
قیم نامه 930,000 ریالهر سطر متن 12،000 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
تعهدنامه 1،000،000 ریالهر سطر متن25،000 ریال 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
رضایت نامه 1،000،000 ریالهر سطر متن25،000 ریال 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
استشهادنامه 1،000،000 ریالهر سطر متن25،000 ریال 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
وکالتنامه (نیم برگ) 1،050،000 ریالهر سطر متن 37،000 ریال 200،000 ریال 650،000ریال 200،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
وکالتنامه (بزرگ) 900,000 ریالهر سطر متن 45،000 ریال 200،000 ریال 650،000ریال 200،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
دسته بندی اسناد رسمی / شرح سندهزینه ترجمههزینه خاص ترجمههزینه های دفتریهزینه تایید و خدمات دادگستریهزینه خدمات وزارت امور خارجههزینه نسخه اضافه
اسناد معاملاتی
قرارداد 1،050،000 ریالهر سطر متن قرارداد 25,000 ریال 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال به ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
اجاره نامه صادره از اسناد رسمی یا ادارات دولتی 720،000 ریالهر سطر متن 40,000 ریال 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال به ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
بیع نامه صادره ازاسناد رسمی یا ادارت دولتی 720،000 ریالهر سطر متن 40,000 ریال 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال به ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
بنچاق و صلح نامه محضری 720،000 ریالهر سطر متن 40,000 ریال 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال به ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
اوراق مشارکت و اوراق قرضه 600،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال به ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
دسته بندی اسناد رسمی / شرح سندهزینه ترجمههزینه خاص ترجمههزینه های دفتریهزینه تایید و خدمات دادگستریهزینه خدمات وزارت امور خارجههزینه نسخه اضافه
مجوزها
جواز کسب 620،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
جواز تاسیس 950،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
برگ سبز گمرکی 940،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال

پروانه بهره برداری
960،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
پروانه نشر و انتشارات 600،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
پروانه مسئولیت فنی 600،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
شناسنامه ساختمان 800،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
پروانه مهندسی 800،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
پروانه دفترچه ای ساختمان 800،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
پروانه پایان کار ساختمان 800،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
کارت عضویت نظام مهندسی 400،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
جواز اشتغال به کار 360،000 ریال هر سطر متن 15,000 ریال 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
کارت نظام پزشکی 400،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
پروانه مطب 600،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
پروانه دائم پزشکی 600،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
پروانه وکالت 750،000 ریال هر پرفراژ 45,000 ریال 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
دفترچه وکالت 750،000 ریال هر پرفراژ 45,000 ریال 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
بارنامه 1،020،000 ریالبدون هزینه 200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریالبه ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
مدرک هزینه ترجمههزینه خاص ترجمههزینه های دفتریهزینه تایید و خدمات دادگستریهزینه خدمات وزارت امورخارجههزینه به ازای هر نسخه اضافی
هزینه ترجمه مدارک دانشگاهی تحصیلی -
ریزنمرات دبستان و راهنمایی 360،000 ریال هر درس 8،000 ریال200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال به ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
ریزنمرات دبیرستان 180،000 ریال هر درس 8،000 ریال200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال به ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
ریزنمرات پیش دانشگاهی 180،000 ریال هر درس 8،000 ریال200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال به ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
ریزنمرات دانشگاهی 200،000 ریال هر درس 8،000 ریال200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال به ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
گواهی ریزنمرات دانشگاهی 360،000 ریالهر سطر توضیحات 25,000 ریال200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال به ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
 گواهی پایان تحصیلات دانشگاهی 600،000 ریالبدون هزینه200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال به ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
گواهی اشتغال به تحصیل 360،000 ریالهر سطر متن 15,000 ریال200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال به ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
کارنامه توصیفی ابتدایی 560،000 ریالهر نیم سطر توضیحات 12,000 ریال200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال به ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
توصیه نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی) 360،000 ریالهر سطر متن15,000 ریال200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال به ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
دیپلم پایان تحصیلات متوسطه 420،000 ریالبدون هزینه200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال به ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
سرفصل دروس 540،000 ریالهر سطر توضیحات درس 25,000200،000 ریال 650،000ریال 100،000 ریال به ازای هر صفحه ترجمه 40،000 ریال
لیست مدارک مجاز برای ترجمه رسمی مدارک در جداول بالا بصورت کامل توضیح داده شده و تنها این اسناد هستند که قابلیت ترجمه رسمی را دارند. با این حال برخی از اسناد با وجود اصل بودن و داشتن مهر و امضا قابلیت ترجمه رسمی را ندارند. مثل دانشنامه موقت پایان تحصیلات که در قسمت توضیحات آن نوشته شده است که ارزش ترجمه ندارد و همینطور بعضی از اسناد بنا به بخشنامه‌های قطعی صادر شده غیر قابل ترجمه رسمی هستند. مانند کارت دانشجویی یا کارت های پرسنلی شرکت‌ها.

ترجمه رسمی اسناد و مدارک پرکاربرد


تبصره ۱:
در ازای هر یک از خدمات زیر، مبالغ ذکر شده به هزینه های مذکور در آخرین نرخ نامه دارالترجمه رسمی سال ۱۴۰۱ افزوده می‌شود:

الف) جهت انجام امور دفتری از قبیل پلمپ اوراق ترجمه، کپی، اسکن، ثبت درخواست ترجمه در سامانه و تشکیل فایل مربوطه, استعلام و ...  علاوه بر تعرفه ترجمه، به ازای هر سند مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال درنظر گرفته می­شود.

ب) ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوی مهر و امضاء یا روادید مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال

پ) ترجمه هر انتقال در سند ملک مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال

تبصـره ۲: بـرای هـر مـورد ثبـت وقایـع ازدواج و طلـاق یـا فـوت همسـر، هـر فرزنـد، توضیحـات و یـا وفـات صاحـب شناسـنامه ۵۰/۰۰۰ ریـال بــه هزینــه‌هــای مذکــور در نـرخ نامــه افـزوده می‌شــود.

تبصـره ۳: درصورت تقاضای نسخه اضافی از همان مترجم، به ازای هر صفحه از اسناد ترجمه شده و امضای مترجم در آن صفحه مبلغ ۴۰/۰۰۰ ریال درنظر گرفته می شود. لازم به ذکر است به ازای هر پلمپ اضافی، هزینه دفتری مجزا اخذ خواهد شد. نسخه اضافه تنها در روز تحویل نسخه های اصلی قابل ارائه می باشند و برای روزها آتی کار جدید محاسبه می شود.

تبصره ۴: هزینه تصدیق هر صفحه کپی پیوست ترجمه با مهر و امضای مترجم رسمی ۱۵/۰۰۰ ریال می‌باشد.

تبصره ۵: منظور از هر صفحه، صفحات A۴ تا ۲۰ سطر می‌باشد.

مدت زمان اعتبار ترجمه رسمی مدارک چقدر است؟

در ابتدا باید گفت که اگر بخواهیم در یک کلمه مدت زمان اعتبار مدارک ترجمه شده را بگوییم باید تا سقف ۶ ماه روی اعتبار ترجمه مدارکمان حساب کنیم، اما مواردی وجود دارد که می‌تواند از اعتبار مدرکی کم و یا اعتبار آن را دائمی و یا باطل کند. در نتیجه نمی توان با قطعیت گفت که تمامی ترجمه‌ها دارای ۶ ماه اعتبار هستند.
لازم به ذکر است که روی ترجمه رسمی مدارک تاریخ انقضایی برای ترجمه‌ها درج نمی شود. تنها در آخرین خط تاریخ روزی که ترجمه رسمی انجام شده قرار خواهد گرفت که مشابه با خط پایین می باشد.

Official English Language Translator to the Judiciary-date 25.08.2020
Certified to be a true translation from original Persian text

بطور کلی اعتبار تمامی مدارک به سه عامل زیر بستگی دارد:

 1. نوع مدرک
 2. نظر سفارت، دانشگاه و یا شرکت مربوطه
 3. تغییر نقش تمبر مهر‌های دادگستری و خارجه(در صورتی که ترجمه رسمی انجام داده‌اید این مورد را نادیده بگیرید.)

می توان مدارک را بر حسب مدت زمانی که اعتبار دارند به سه دسته تقسیم کرد:

 1. مدارک دارای مدت اعتبار بسیار کوتاه به مدت حداکثر ۱ الی ۲ ماه(گواهی عدم سوء پیشینه)
 2. مدارک دارای مدت اعتبار چندین ماهه تا سقف ۶ ماه(شناسنامه، کارت ملی، سند مالکیت، سند ازدواج، سند خودرو)
 3. مدارک دارای اعتبار بلند مدت(دیپلم، ریزنمرات، پیش دانشگاهی، دانشنامه ها و ریزنمرات)

نوع مدرک روی مدت اعتبار ترجمه‌های رسمی تاثیرگذار است

برخی از مدارک رسمی تاریخ اعتبار دارند و نمونه ی بارز برای این مثال گواهی عدم سوءپیشینه می باشد که بر روی آن دقیقا ذکر شده که مدت زمان اعتبار این برگه یک ماه می باشد و به محض اخذ این گواهی باید سریعا اقدام به ترجمه رسمی آن کنید. اما در بعضی اوقات پیش می آید که بدلیل جا به جایی در وقت سفارت‌ها و همینطور مشکلات غیر قابل پیش بینی که در مسیر اخذ ویزا وجود دارد از مدت زمان اعتبار این گواهی می گذرد و معمولا سفارت‌ها از مسافران می خواهند که یک گواهی و ترجمه‌ی جدید از آن ارائه کنند.

شناسنامه ها، سند مالکیت، سند خودرو و چندین مدرک دیگر جزء آن دسته از مدارکی محسوب می شوند که می‌توانند تغییر کنند. به عنوان مثال شناسنامه ها قابلیت تغییرات در قسمت‌های( ازدواج، طلاق، فرزند، توضیحات) را دارند. از این رو بهتر است که اگر ۶ ماه از تاریخ اعتبار آن‌ها گذشته نسبت به ترجمه‌ی مجدد آن‌ها اقدام کنید. در غیر اینصورت ممکن است که سفارت در این زمینه سختگیری کند. همچنین اسنادی که قابلیت انتقال به غیر دارند مثل ترجمه سند مالکیت و یا سند خودرو نیز از این موضوع مستثنی نیستند.

نظر سفارت، دانشگاه و یا اداره مربوطه

نظر مرجعی که می‌خواهید ترجمه‌ی خود را به آن جا تحویل دهید مهم است. ممکن است در خصوص مدت زمانی که از ترجمه های شما گذشته سختگیری‌هایی داشته باشند. بهتر است در این خصوص از مرجعی که قصد تحویل مدارک خود را به آن جا دارید استعلام زمانی بگیرید و یا اقدام به ترجمه‌ی مجدد مدارک خود کنید تا از مشکلات احتمالی بعدی پیشگیری کنید.

تغییر نقش تمبر مهرهای دادگستری و خارجه

معمولا هر دو سال یک بار نقش تمبر مهرهای دادگستری و خارجه برای جلوگیری از جعل و سوء استفاده تغییر می کند. به همین جهت سفارت‌ها نیز به شدت روی این موضوع حساسیت به خرج می‌دهند و در صورتی که از ترجمه ی شما ۶ ماه گذشته باشد و نقش تمبر دادگستری و خارجه تغییر کرده باشد از شما درخواست نسخه های مجدد می کنند.

ضرورت اخذ مهرهای دادگستری و خارجه

همانطور که در توضیحات قبلی گفتیم تاییدات دادگستری و خارجه صرفا برای اعتبار بخشیدن بیشتر به ترجمه رسمی مدارک به کار می رود و هیچگونه الزامی برای اخذ تاییدات وجود ندارد. مگر زمانی که مرجع درخواست کننده‌ی متقاضی ترجمه رسمی به همراه تاییدات دادگستری و خارجه را تقاضا کرده باشد. از این رو بهتر است که قبل از شروع پروسه ترجمه مدارک رسمی، نظر مرجع مربوطه را در این خصوص جویا شوید. از آنجایی که معمولا این دو نهاد هزینه‌ی نسبتا بالایی را برای تاییدات دریافت می‌کنند، متحمل هزینه‌های بیشتری خواهید شد و همینطور مدت زمان تاییدات دادگستری و خارجه سه روز کاری به روند پروسه ترجمه شما نیز اضافه خواهد نمود.

برای آگاهی از جزئیات و کسب اطلاعات بیشتر به لینک تاییدات دادگستری و خارجه که بصورت کاملا جامع برای راحتی شما تهیه شده است مراجعه کنید.

نکته مهم: دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه های خارجی را دارند بهتر است تا برای جلوگیری از هزینه های بیهوده تا قبل از گرفتن پذیرش از دانشگاه، ترجمه رسمی با مهر مترجم کافی می‌باشد و نیاز به تاییدات نیست.

ترجمه رسمی مدارک چیست؟

ما در دارالترجمه رسمی الف روزانه پاسخگوی این سوال کاربران و مشتریان خود هستیم که ترجمه رسمی مدارک دقیقا چیست؟

بسیاری از افرادی که برای مهاجرت، اقامت، ویزای توریستی، تحصیلی و... اقدام می کنند برای اولین بار با کلمه‌ی ترجمه رسمی مدارک مواجه می شوند و دقیقا از روند و پروسه‌ی اداری این کار اطلاعاتی ندارند. اما بطور کلی می‌توان گفت که ترجمه رسمی مدارک به معنای ترجمه از زبان مبداء به زبان مقصد می باشد. به عنوان مثال اگر به هر دلیلی بخواهید به کشور آلمان سفر کنید، باید مدارک خود را از زبان فارسی به زبان آلمانی ترجمه رسمی کنید.

بطور کلی ترجمه رسمی مدارک به ترجمه‌ای گفته می شود که توسط مترجم رسمی دادگستری انجام شده باشد و متن ترجمه بر روی سربرگ رسمی دادگستری چاپ، مهر و امضاء گرفته شده باشد و در صورت نیاز می‌توان مدارک را به تایید دادگستری و خارجه رساند و این کار صرفا جهت اعتبار دهی بیشتر به ترجمه رسمی مدارک می باشد.

روند ترجمه رسمی مدارک شاید بصورت کلی کاری ساده به نظر برسد اما کاری کاملا تخصصی و تاثیر گذار در روند ویزای مشتری است و به همین دلیل ترجمه رسمی مدارک را می توان یکی از مراحل بسیار مهم و تاثیر گذار در روند اخذ ویزا و یا سفر به یک کشور خارجی دانست.

نکته: ترجمه رسمی مدارک با مهر مترجم رسمی(بدون تاییدات دادگستری و خارجه) بیشترین درخواست را در بین مشتریان دارد. به این خاطر که تاییدات دادگستری و خارجه شامل هزینه‌های مازادی است که به هزینه ترجمه رسمی مدارک اضافه می‌شود و جدا از هزینه‌های اضافه به مدت زمان پروسه‌ی ترجمه رسمی ۳ روز کاری اضافه می‌کند. با این حال باید در نظر داشته باشید که ترجمه رسمی مدارک با مهر مترجم دارای اعتبار کافیست و اکثر سفارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها تنها به ترجمه رسمی مدارک بسنده می کنند. تاییدات دادگستری و خارجه صرفا برای اعتباردهی بیشتر به مدارک به کار می‌رود. به عنوان مثال افرادی که قصد سفر به کشور آمریکا دارند باید در جریان باشند که کشور آمریکا دادگستری ایران را به رسمیت نمی شناسد. در نتیجه نیازی به اخذ تاییدات دادگستری و خارجه نیست. یا بعنوان مثالی دیگر باید گفت که اکثر دانشگاه‌های کشور کانادا و همینطور سفارت این کشور نیاز به ترجمه رسمی مدارک برای بررسی پرونده ی متقاضی را دارند. در نتیجه قبل از شروع روند ترجمه رسمی مدارک حتما در این خصوص اطلاعات کافی را درباره کشور مقصد کسب کنید.

روال ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه رسمی الف بسیار ساده و راحت است و تمام تمرکز ما در دوران کرونا معطوف به ارائه‌ی خدمات غیر حضوری است تا با کم کردن رفت و آمدهای بی مورد که هزینه های زمانی و مادی زیادی را به مشتریان تحمیل می کند از ریسک مبتلا شدن به این بیماری همه گیر نیز کم کند.

همان طور که قبلا هم اشاره شد روند ترجمه رسمی مدارک در دارالترجمه الف بسیار ساده است. طی سه مرحله ترجمه مدارک درب منزل تحویل مشتری خواهد شد. تنها کافیست که یک اسکن با کیفیت از مدارکی که قصد ترجمه‌ی آن ها را دارید برای ما از طریق واتس اپ و یا تلگرام ارسال کنید تا همکاران ما روند صدور پیش فاکتور و مدت زمان کار را با شما هماهنگ کنند. در انتها یک اسکن از تمامی مدارک ترجمه شده برای شما ارسال کرده و نسخه فیزیکی ترجمه شده مدارکتان را نیز برایتان پیک خواهند کرد.


برآورد هزینه، مدت زمان و شروع پروسه ترجمه رسمی مدارک


بهترین گزینه برای کاربران آندرویدی

پشتیبانی واتس آپ
پشتیبانی تلگرام

ارسال ترجمه رسمی مدارک به آدرس شما و بررسی صحت مدارک


نظرات 17

 1. با سلام، من چند وقت پیش مدارکم رو برای شما ارسال کردم و امروز به دست خانوادم در ایران رسید، همه چیز مرتب و بی نقص بود و واقعا از کارتون راضی هستیم. خیلی خیلی ممنونم از تیم خوب الف.

 2. ترجمه گواهی سپرده‌گذاری در صندوق سرمایه گذاری در کدام دسته قرار می‌گیرد؟ ترجمه می‌کنید؟

  1. Post
   Author

   با سلام ، یکسری از مدارک در دسته بندی اسناد رسمی قرار نمی گیرند و یا فقط امکان ترجمه رسمی آن ها وجود دارد و دادگستری و خارجه آن سند را تایید نخواهند کرد در نتیجه برای مشخص شدن این موضوع اسکن با کیفیت مدرک خودتون رو برای همکاران ما ارسال بفرمائید تا پس از بررسی اطلاعات مورد نیاز از جمله زمان و هزینه و امکان ترجمه رسمی مدرک را برای شما توضیح دهند

 3. سلام و ارادت
  بنده یکبار زندان رفتم ولی تبرئه شدم ولی در نامه از سوی انگشت نگاری زده سابقه دارد در صورتی من تبرئه شدم الان که میخام برای بورسیه تحصیلی ترجمه کنم آیا در نامه ترجمه قید میشود و به مشکل میخورم؟یا چیزی قید نمیشود

  1. Post
   Author
  2. خیر در متن استعلام فقط می‌نويسن فاقد سابقه موثر میباشد و محروم از خدمات اجتماعی نمی‌باشد و ممانعت ندارد
   در کل نگران نباش هیچ اتفاقی نمی افته

 4. با سلام برای اسکن مدارک به کجا باید مراجعه کرد وگفته شده بصورت pdf باید فرستاده شود برای کانادا و اینکه مدارک ترجمه شده بوسیله دارلترجمه pdf میشود.سپاسگزارم.

  1. Post
   Author

   با سلام ، تمامی مدارک به درخواست مشتری قبل از پلمپ در آخر کار با فرمت مورد نظر شما اسکن شده و برای مشتری ارسال خواهد شد

 5. سلام. در ادمیشن گاید نوشته شده که مدرک باید به این صورت باشه:
  authenticated with an apostille or the certificate of degree verified by a Korean Consulate in the same country as the degree issuing institution or an Embassy/Consulate to Republic of Korea of the same country as the degree issuing institution.
  این یعنی چه مهری؟ لطفا راهنمایی کنید. ممنون.

  1. Post
   Author
  2. سلام
   در اپلیکیشن فقط 8 ترم برای لیسانس و 4 ترم برای ارشد در نظر گرفته شده، ترم های اضافه قابل محاسبه نیستن و در هزینه به مشکل میخوریم. لطفا راه حلی ارائه بدید یا اپلیکیشن رو اصلاح کنید.
   اپلیکیشن باگ زیاد داره.

   1. Post
    Author

    با سلام ، کاملا درست می فرمائید و بزودی آپدیتی برای نرم افزار ارائه خواهد شد ، تا اطلاع ثانوی می توانید از طریق واتس اپ و تلگرام اسکن مدارک را برای ما ارسال نمائید تا همکاران ما بررسی های لازم را به عمل آوردند

   1. Post
    Author
   1. Post
    Author

    با سلام
    هزینه ترجمه رسمی گواهی عدم سوء پیشینه 30 تومان با 25 تومان حق پلمپ می باشد ، برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88179879 تماس حاصل نمائید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.