چگونه مترجم رسمی شویم

مترجمان رسمی و اظهارات مسئولان در این حوزه

تست تست بلاگ 1 Comment

مدیر‌کل جدید اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، دکتر اسدیان، در گفت و گوی خبری که 18 مهر با ایسنا داشت، گفت تلاش ما بر این است که تا یک ماه آینده نتایج آزمون مترجمان اعلام شود. اما در مصاحبه جدید خود در آبان‌ماه اعلام کرد: “قبلا گفته بودیم که تا یک ماه دیگر نتیجه ی آزمون جذب مترجمان …

چگونه مترجم رسمی شویم

چگونه مترجم رسمی شویم؟

admin بلاگ 6 Comments

مترجمان رسمی پس از پشت سر گذاشتن امتحان کتبی، مصاحبه علمی، تایید از جانب مقامات امنیتی و گذراندن کارآموزی در مراسم تحلیف شرکت نموده و مشغول کار خواهند شد.به طور کلی اشخاصی که دارای مدرک فوق لیسانس زبان هستند نیازی به شرکت در آزمون تستی ندارند.آزمون کتبی نیز شامل یک یا دو متن جهت ترجمه از فارسی به انگلیسی و بالعکس( یا هر زبانی که داوطلب جهت شرکت در آن ثبت نام نموده) میباشد که غالبا متون از موارد حقوقی، قراردادها، وکالت نامه ها و پروتکل های سازمان های بین المللی همچون سازمان ملل متحد میباشد. افرادی که تمایل به شرکت در آزمون مترجمی رسمی دارند  الزاما باید دارای اشراف کلی بر متون حقوقی ( هم زبان فارسی و هم زبان مقصد) را داشته باشند.

تاریخچه دارالترجمه

تاریخچه دارالترجمه رسمی در ایران – ترجمه رسمی

تست تست بلاگ Leave a Comment

تاریخچه دارالترجمه رسمی به نیاز انسان ها برای برقراری ارتباط بر می گردد. اگر همة مردم روی زمین فقط با یک زبان سخن می‌گفتند و می‌نوشتند، دیگر به ترجمه نیازی نبود و تاریخچه دارالترجمه بوجود نمی آمد. دارالترجمه چگونه بوجود آمد؟ تنوع زبانهای موجود در دنیا و نیاز آن ها به ارتباط با یکدیگر باعث می شود که در روابط …

اصول ترجمه انگلیسی

اصول ترجمه انگلیسی – چطور حرفه ای ترجمه کنیم؟

تست تست بلاگ Leave a Comment

اگر پیش از آغاز ترجمه در جریان کلیت موضوع نباشید و اصول و قوانین ترجمه انگلیسی را رعایت نکنید هرگز نمی توانید آنالیز کلامی را به درستی روی متن خود اجرا کنید و از اصول ترجمه به دور خواهید افتاد. باید به این موضوع دقت کافی داشته باشید که نهاد همیشه یک اسم می باشد و گزاره توضیحاتی در مورد نهاد است که در جمله به شکل فعل می آید. پس نهاد در جمله به صورت اسم و چند صفت و حرف تعریف آن تعریف گردیده و گزاره به صورت فعل با متمم و قید و مفعول تعریف میشود.

مترجم رسمی انگلیسی – وظایف مترجم رسمی

مترجم رسمی انگلیسی – وظایف مترجم رسمی

تست تست بلاگ 1 Comment

می خواهیم در این مطلب در خصوص عناوینی چون مترجم رسمی انگلیسی و وظایف مترجم رسمی آغاز کنیم….در هر کشوری با توجه به قانون های حاکم بر آن کشور، چهارچوب هایی برای مترجمین رسمی انگلیسی تعریف می شود. در کشور ایران همچون سایر کشورها مترجمان رسمی با نظارت قوه ی قضاییه مشغول به فعالیت هستند.

دارالترجمه آنلاین الف

دارالترجمه آنلاین الف اولین دارالترجمه دارای اپلیکیشن در تهران

admin بلاگ Leave a Comment

فکر می کنید که چرا به دارالترجمه آنلاین نیاز داریم؟ در چند دهه ی اخیر تعامل ملت ها با یکدیگر افزایش یافته است و  انسان ها در کشور های گوناگون بیشتر از قبل به دلایل تجاری و شخصی با یکدیگر در ارتباط هستند. این تماس و ارتباط بین دو ملت نیز به واسطه ی مترجمین با تجربه ای صورت می …

ترجمه استاد رسمی به صورت تخصصی - قیمت ترجمه اسناد رسمی به انگلیسی

ترجمه اسناد و مدارک به صورت تخصصی – قیمت ترجمه اسناد رسمی

admin بلاگ Leave a Comment

در عصر جدید ترجمه اسناد و مدارک به صورت تخصصی تنها به عنوان مهارت تلقی نمی شود بلکه به امری تخصصی تبدیل شده است. گاها پیش می آید که در ترجمه اسناد و مدارک ، متن ترجمه شده چنانچه باید حق مطلب را ادعا نمی کند. چنین مواقعی انسجام موجود بین واژگان از بین رفته و باعث ایجاد مشکل در …

ترجمه رسمی مدارک در سال ۱۴۰۰

ترجمه رسمی مدارک در سال ۱۴۰۰

admin بلاگ, خدمات 9 Comments

اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی و کانون مترجمان رسمی هر ساله قیمت ترجمه رسمی مدارک را به کلیه دارالترجمه های رسمی کشور ابلاغ می کند و این هزینه ها برای تمامی دارالترجمه ها یکسان و برابر است. ترجمه مدارک تحصیلی اعم از ریز نمرات و دانشنامه‌ها جزو ترجمه رسمی محسوب می شوند و شامل هزینه های ابلاغ شده می باشند.

تاییدات دادگستری و امور خارجه

admin بلاگ 12 Comments

ترجمه رسمی مدارک باید توسط دارالترجمه رسمی و زیر نظر مراجع ذیربط صورت پذیرد، لذا ترجمه این مدارک باید به تایید و مهر دادگستری و همچنین در بسیاری از موارد وزارت خارجه برسد و سپس به مخاطب مربوطه تحویل داده شود. این فرآیند شامل هزینه ای می شود که به هزینه مهر دادگستری معروف است.